Loading...

petak, 22. travnja 2011.

sihir đini (gajb) poglavlje jedan

.                                       OBAVEZA NAZIVANJA SELAMA


“A kada ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim.” (Kur'an – En-nur, 61)


Rekao je Božji poslanik: «Pet je obaveza muslimana prema njegovu bratu (muslimanu): da odgovori na njegov selam, da mu nazdravi kada kihne, da se odazove njegovu pozivu, da ga obiđe u bolesti i da ga isprati na vječiti počinak”. (Buhari i Muslim)


Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega odpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti. (Kur'an – En-nisa 86)


SELAM NA POČETKU I NA KRAJU SVAKE KOMUNIKACIJE


Kada neko od vas pristupa nekom skupu, neka prvo nazove selam, a kada napušta skup neka opet nazove selam jer nije prvi preči od drugog. (Davud i tirmizi)


Nema razgovora prije selama.(Ne započinjite razgovor prije nego se poselamite) – hadis


PRAVILNO POZDRAVLJANJE


…I reci: “Mir vama!” tvoj gospodar je sam sebi milost propisao…(Kur'an – El-en'am, 54) …Mir tebi Moj poslaniče i milost i blagoslov Moj… (hadis koji govori o susretu Muhammedovom a.s. na miradžu sa Uzvišenim Bogom) …Neka je i na tebe mir, milost i blagoslov Allahov… (dio hadisa - odgovor meleka na selam kojim ih je, po Allahovoj naredbi, pozdravio Adem a.s. odmah nekon što ga je Allah stvorio)


Došao jedan čovjek Božjem poslaniku i pozdravio ga sa: «Es-selamu alejkum», na što mu on otpozdravi i dodade da za to ima deset hasenata… (Fethul-bari - 
7)


Allahov Rob Isa


Kako uništiti sihir?
UNIŠTAVANJE SIHIRA
Bismillahi, neka je slava i hvala Uzvišenom i Plemenitom Gospodaru, neka je salavat i selam na Njegovog Miljenika i Poslanika, Muhammeda, saws, njegovu porodicu i sve časne ashabe, a zatim;


Velika većina ljudi boji se i pomisliti ako dođe u situaciju da svojim rukama dođe u kontakt sa materijom na koju je napravljen sihir, i taj strah se uglavnom bazira na tome, kako prilikom kontakta sa materijom koja je opsihrena, može doći do opsjednutosti od strane džina. 


Šta ćeš uraditi ako nađeš sihir???


Ako te Uzvišeni Allah iskuša sa ovakvom vrstom bolesti, tebe ili nekog bliskog tebi, pa ti se Allah dž.š. iz Svoje milosti smiluje, te dođe do pronalska sihira bilo putem snova ili detaljnim pretraživanjem sumljivih mjesta u kući ili van kuće, ili ako čuvar sihira tačno kaže gdje se nalazi sihir i ako nađeš materiju na koju je napravljen sihir, na tebi je da uradiš jednu od dvije stvari:
a) Da se zaštitiš učeći iskreno sa nijjetom zaštite u srcu: Ajetu-l-Kursiju, suru El-Felek, suru En-Nas zatim proučiš dovu:“Bismillahi-l-ezi la jedurru me'a-smihi šej'un fi-l-erdi ve la fi semmai ve Huve-s-Semi'u-l-Alim“ (Sa Allahovim imenom, kad se Njegovo ime spomene, nikakvo zlo na zemlji ni na nebesima ne može štetiti) – i ova dova se prouči tri puta. Zatim tu materiju na koju je napravljen sihir uzmeš i odneseš nekom od ljudi koji su od Ehli Sunneta i koji liječe Kur'anom i šerijatski dozvoljenim stvarima, da uz Allahovu pomoć i dozvolu uradi uništavanje sihira i onemogući njegovo djelovanje, a sve to biva Allahovom dozvolom i moći. Hvala neka je Allahu Uzvišenom!!!
b) Druga situacija, jeste da TI sam uz Allahovu pomoć i dozvolu uradiš ovaj mubarek posao i tako zaslužiš nagradu kod Allaha, dž.š. što si pomogao u uništelju sihra svome bratu muslimanu koji je bio obolio od toga.


Ne boj se nikoga sem Allaha Uzvišenog !!!


Kada bi se skupili svi ljudi i džini da ti naude i naškode, ne mogu ti nauditi osim onoga što ti je Uzvišeni Allah propisao. I zbog toga nemoj se bojati nikoga sem Allaha subhanehu ve te'ala, i ako ti se Allah smiluje pa nađeš sihir, znaj da je Allah na pomoći Svome robu, dok je on na pomoći svome bratu muslimanu.


Allahov Rob Isaa           Kako prepoznati adekvatnog iscjelitelja
Od znakova po kojima se prepoznaje učač rukje, odnosno onaj koji na ispravan šerijatski način liječi opsihirene osobe, one koji imaju džinski dodir i urečene, su sljedeće karakteristike:

1- Učenje Kur'ana nad bolesnikom, što predstavlja osnovni i najupečatljiviji metod i način liječenja bolesnih od sihra, džinskog dodira i uroka.

2- Traženje od bolesnika da skine sve zapise i hamajlije koje ima kod sebe kao i one koje ima u kući te da ih uništi ili zapali. Takođe, traženje da skloni slike, kipove, figure, krstove i slično i da ih ne koristi.

3- Savjetovanje i traženje od bolesnika od prvog susreta da praktikuje propise vjere (ako već do tada nije), poput toga da redovno obavlja namaz, uči jutarnji i večernji zikr, uči suru Bekara u kući, uči Bismilu kod svakog posla koji radi, da prekine sa haramima koje je do tada praktikovao, poput slušanja muzike, pijenja alkohola, miješanja i kontaktiranja sa ženama kojima nije mahrem i slično.

4- Ako je bolesnik žena zahtijeva od nje da se pokrije, ne liječi je bez prisustva njenog mahrema osim u nuždi, prilikom liječenja ne dira njeno tijelo.

5- Od ispravnog načina liječenja, uglavnom ako su u pitanju duža liječenja, je i to da se bolesniku daje voda, med i ulje na kojima je naučen Kur'an.

6- Prepoznatljiv je i po tome što se u njegovom načinu liječenja ne može naći da radi išta od gore spomenutih znakova i obilježja sihirbaza.
Allahov Rob
                          KAKO PREPOZNATI   SIHIRBAZA

Da bi se mogao razlikovati sihirbaz od učača rukje treba poznavati znakove po kojima se prepoznaje onaj ko se bavi

sihrom, kao i osnovne radnje i osobine učača rukje.

Od znakova po kojima se raspoznaje sihirbaz su sljedeći:

1- Traži ime ili ime majke i datum rođenja.

2- Traženje nečega od bolesnika poput pramena njegove kose, dijelova odjeće, njegovu sliku i slično.

3- Izgovaranje nerazumljivog govora, korištenje hamajlija i drugih neobičnih stvari.

4- Pisanje raznoraznih zapisa čija sadržina bude ispunjena brojevima, geometrijskim figurama, nepoznatim riječima, imenima, ili pisanje samih kur'anskih ajeta ali odpozada, slika zmija i akrepa, a što je poznato kao Sedam Sulejmanovih ugovora.

5- Pravljenje čvorčića na raznoraznim kanapama i končićima uz istovremeno puhanje i izgovaranje nepoznatih riječi, a sve to sa ciljem da se od toga napravi sihr.

6- Nečistoća i prljavština prostorije u kojoj boravi sihirbaz kao i neurednost i prljavština samog sihirbaza.

7- Osamljivanje sihirbaza u mračnoj prostoriji radi kontaktiranja sa džinima i šejtanima koji ga pomažu u njegovim poganim radnjama.

8- Traženje od klijenata da zakolju ovcu, kokošku ili nešto slično kao kurban, a što u stvari predstavlja klanje kurbana džinima.

9- Materijalno iskorištavanje bolesnika uz traženje basnoslovnih suma poput toga da jedna hamajlija košta nekoliko stotina maraka.

10- Osamljivanje sa ženama bez mahrema što često završi i sa činom zinaluka pri čemu sama žena nema kontrolu nad samom sobom i ne može se oduprijeti.

11- Upotreba mokraće, izmeta i krvi hajza prilikom pravljenaj zapisa i hamajlija.

12- Traženje od bolesnika da se odvoji od ljudi određeno vrijeme u prostoriji u koju ne dopire sunčeva svjetlost.

13- Traženje od bolesnika da ne dolazi u kontak sa vodom određeni vremenski period koji ponekad dostiže čak četrdeset dana.

14- Traženje od bolesnika da neke stvari zakopa u zemlju i da ih zalije nekom tekućinom, ili da stavi pokvareno jaje na prag vrata ili u kuću a na sve te stvari je sihirbaz već napravio sihr.

15- Davanje bolesniku dređenih papira i zapisa da ih zapali i da se nakadi na njima.

16- Pisanje isprekidanih harfova na papiru i njihovo potapanje u vodu i da bolesnik pije tu vodu.

17- Obavještavanje bolesnika o nekim pojedinostima njegovog ličnog života i njegovog odnosa sa drugim ljudima a sve te informacije uzima od džina i šejtana sa kojima inače kontaktira.

18- Vanjski izgled sihirbaza ukazuje na njegovo nepraktikovanje i nepridržavanje vjerskih propisa.

ALLAHOV ROB ISAA


DEFINICIJA,SIMPTOMI I LIJECENJE SAR'A


''Sar'a je dusevna bolest nastala uticajem sejtanskog-dzinskog messa tj.dodira sto narodno zovemo'' ogramak ili ograisavanje kojom bolesnik nije svjestan svog djela ili rijeci...gubitak pamcenja,fizicki nestabilan i ne kontrolisan u pokretima i u postupcima.To je vid ludila,epilepsije ili nekog drugog psihofizickog poremecaja.Moze da bude prouzrokovan djelovanjem zlih dzina iz raznovrsnih razloga,kao sto znamo oni ( zli dzini,sejtani)napadaju izlaskom i zalaskom sunca(u ova doba su najaktivniji i najjaci) mada oni napadaju uvijek non-stop su u akciji''.

Znaci postovana braco i sestre Allah vam se smilovao i sacuvao 
svakog zla,moramo uvijek biti pod Allahovom Dz.s. zastitom a to je:
1.redovno klanjati
2.obavljati redovno zikr( jutrom i vecerom)
3.doviti Dragom Allahu da nas sacuva svakog zla( od zlih Dzina i od zlih ljudi)
4.uciti Kur'an Mudri
5.i kroz ona mjesta koja su nam sumnjiva ili koja su nama poznata da su necista moramo spomenuti Dragog Allaha da nas zastiti od Dzinsko-sejtanskih spletki( prouciti nesto iz Kur'ana Plemenitog,Poslanikovu dovu ili bar Euzu i Bismilu).

POSTOJE DVIJE VRSTA SAR'A:


a).Sar'a prouzrokovana od zlih Dzina i sejtana l.t. i 
b).Medicinski poremecaj.

U IME ALLAHA MILOSTIVOG SAMILOSNOG

Sar'a prouzrokovana od Zlih Dzina se lijeci Kur'anom Plemenitim ako Allah Dz.s. da lijek u tome,jer nije dato svakom da se izlijeci Kur'anom,nazalost ima i takvih,A Allah Dz.s. najbolje zna!
A medicinski poremecaj je onaj urodjeni poremecaj i poremecaj koji je nastao nakon duzeg vremena boravka Dzina u insanu 
a to su insani koji ne vjeruju u LIJECENJE KUR'ANOM, takvi u stvari ne klanjaju,ne uzdaju se u Allaha i misle da je to za doktora.Npr. tokom vremena taj insan ima napade ili ludilo i tako ide doktorima a lijeka nema i tokom dugog vremena njegov organizam ne moze izdrzati i on dobije ORGANSKI ILI MEDICINSKI POREMECAJ koji se ne moze izlijeciti.( zato sam malo prije rekao da ima insana kojima nije dato da se izlijeci Kur'anom Plemenitim).
O VRSTAMA SAR'A

PRVA VRSTA SAR'A

Npr. covjek moze da sjedne na neko mjesto a da pri tome ne spomene Allahovo dz.s. ime,tada je sjeo na Dzina i on automatski dobija DZINSKI VJETAR.
A SIMPTOMI SU:
- tegobe u glavi
-bolovi u zglobovima
-bolovi u srcu
-bolovi u ocima''.

DRUGA VRSTA SAR'A

Ako dijete majka spusti da lezi a ne spomene Allahovo Dz.s. ime desi se da dijete dobije napade od Dzinske djece.
A SIMPTOMI SU:
-uznemireno je u svako doba dana i noci
-mijenja boju lica( pomodri ili pozuti)
-cesto stisce ruke
-krklja dok vristi
-i moze da gubi svijest''.

TRECA VRSTA SAR'A

Zena moze da baci nesto u kuci ili na napusteno mjesto ili zaspi na njemu jer pre toga nije spomenula Allaha Dz.s. pa tako mu ucini ezijet i tako dobije DZINSKI UDAR !!!
A SIMPTOMI SU:
-glavobolja(baceni predmet je udario Dzina u glavu)
-bolovi u kostima
-bolovi u ledjima
-bolovi u trupu
-bolovi u ekstremitetima'..

CETVRTA VRSTA SAR'A
Nas narod kaze SUGREB(ono kad pas grebe po zemlji) pa insan stane na to a ne spomene Dragog Allaha,tada je u stvari zalajao na njega DZINSKI PAS !!! 
A ALLAH NAJBOLJE ZNA !!!
SIMPTOMI SU :
-bolovi u ekstremitetima
-bolovi u unutrasnjosti organizma
-moze da ima osip po tijelu ili po dijelovima tijela...''PETA VRSTA SAR'A

Znas li ti moj postovani brate i postovana sestro da insan moze dobiti Sar'(ogramak) u pola svoje vlastite kuce( ako zaspis na Dzinu,na pragu svoje kuce,u kupatilu -pogotova ako Kada(banja ili tus baterija nije cista,npr.od pjene a oni vole da jedu pjenu i sve prljavo),i na mnogo dr.nacine.Evo ovaj slucaj:
Ako insan stane na prag svoje kuce( a nije zasticen) u prvi aksam a tada je mjesec na sjeveru kada su Dzini najaktivniji i tada dobije Sar'-DZINSKI UDAR!!!
A SIMPTOMI SU :

-teska glavobolja
- a ovo su ifriti koji ljudima nanose padavicu
- pa bolovi u tri vratna prsljena
-remeti mu se ocni vid i ocni kapci
-crvenilo u ocima''.

SESTA VRSTA SAR'A

Kada majka nije cista(dzunupasta ili ima mjesecnicu) pa uzme malo dijete da ga izvede vani, automatski budu napadnuti,mada najvise djeca budu napadnuta u ovim slucajevima jer Dzini su ljubomorni.

A SIMPTOMI SU:
- jak i nekontrolisan plac djeteta
-nesanica
-stalna ili povremana izgubljenost djeteta
-slabo jede
-moze da ima crne pjegice po licu(ovisno od slucajeva)


SEDMA VRSTA SAR'A
Postovani brate i sestro nesto kasnije ce mo govoriti i o vrstama Dzina kao sto evo jedan slucaj VODENOG DZINA!!!
Prilikom ulaska u vodu ( bazen,rijeka,jezero,more) moramo spomenuti Dragog Allaha ( naravno ne samo u ovoj situaciji uvijek moramo da se uzdamo u Allaha Dz.s.).Znaj postovani brate i sestro da insan moze da bude napadnut od strane DZINA-STANOVNIKA VODE .
A SIMPTOMI SU:
-udar ispod koze
-kostobolja
-isijas
-krvne zile nisu u redu
-jetra nije u redu.''

OSMA VRSTA SAR'A
Najvise se zene vole da ogledaju pa zato neka paze tj. spominjajuci
Allaha dz.s. kada staju pred ogledalo.Samo zena koja se dotjeruje svome muzu ne moze imati DZINSKE NAPADE na ogledalu.

Znaci zena koja je dobila DZINSKE NAPADE tokom gledanja u ogledalo ima ove SIMPTOME:

-bolovi u slepoocnicama( jer je napadnuta direktno na njene oci)
-sva je poremecena
-sva je uznemirena a posebno psiha
-ima jace lupanje srca
-u stomaku ima grceve.

DEVETA VRSTA SAR'A

Svuda se mi krecemo,a rekao sam da mi trebamo da uvijek spominjemo Allaha dz.s. i da smo zasticini jutarnjim i vecernjim zikrom.A evo primjer kada insan nagazi na nesto prljavo kao:
zvaka,krv,kost,ulozak,mokraca,pljuvacka,sapunica i sl. A ovo sve nabrojano DZINI vole da jedu. I prilikom stajanja na na jednu od ovih prljvstina insan udari,ucepi ili sutne ili stane na DZINA!!! I on automatski dobije Sar' ( ogramak).

A SIMPTOMI SU:
-bolovi u grudnom kosu
-gusenje
-depresivnost
- i bol u onoj nozi kojom je stao na Dzina
-ima strah
-bezvoljan je.


DESETA VRSTA SAR'A

Postvana braco i sestre,rekao sam da trebamo da spominjemo Dragog Allaha uvijek,pa evo da kazemo i ono koji su u braku trebali bi da prouce dovu ili bar euzu i bismili prije intimnog odnosa jer se moze desiti da vas DZIN posmatra i da vas tom prilikom napadne, pa cak i da se zaljubi nakon nekog vremena u jednog od partnera.

A EVO SIMPTOMA:
-insan je ( ona ili on) malaksava
-u licu zut ili zuta
-bolovi oko srca
-napuhan stomak

NAPOMENA:
U ovim prilikama ako je bio DZIN on se zaljubi u zenu,a ako bude DZINICA ona se zaljubi u muza a simptomi su:
-ako je zena ili muz imaju ovaj problem( ta osoba u koju se je zaljubio DZIN ILI DZINICA),nema vise osjecaja prema svojoj voljenoj osobi a pogotovo kada je u pitanju intimni odnos,
( jer Dzini su ljubomorni i nedaju tu osobu nikom)
        KAKO SEJTAN VESVESAMA UTJECE NA COVJEKA


Sejtan  l.t. na covjekov razum moze utjecati  na nama  nedokuciv i nepoznat nacin.U tome  mu pomaze covjekova priroda prema kojoj je stvoren.Takvo utjecanje  nazivamo VESVESOM.
O tome  nas je izvijestio SVEZNAJUCI  ALLAH  DZ.S. kad je rekao:
...od  zla sejtana -napasnika,koji  zle misli  unosi u srca  ljudi...(  En -Nas,4.-5.)
Komentirajuci  ove ajete .Ibn-Kesir rahimehullah zapisao je sledece:
Sejtan napada covjeka:
1.Ako ga obuzme  zaborav i nemar( on ubacuje  vesvese, zle misli i sl.).
A ako spomene Svevisnjeg Allaha,sejtan se povlaci.
POSLANIK  MUHAMMED sallallahu alejhi ve selem je rekao:
Zaista  sejtan kola  ljudskim   tijelom   kao sto kola krv.
- Preneseno je od Safije, radijallahu ‘anha, Hujejjove kćerke, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Šejtan kruži čovjekovim tijelom putem krvi.“ (Fethul – Bari bi šerh Sahihil – Buhari, 4/282.; Muslim bi šerhi Nevevi, 14/155.)

Allahov Rob Isaa

                                      OTKLANJANJE SRDZBE
Srdzba se sprecava   na dva nacina:
1.Preventivom  i
2. Otklanjanjem nakon sto obuzme covjeka.
                                     PREVENTIVNO  LIJECENJE


Je izbjegavanje   uzroka   srdzbe, a neki od njih su:  oholost,samozadivljenost,samohvalisavost,pohlepa,neumjesna sala,neozbiljnost...


                  LIJECENJE   SRDZBE  NAKON STO OBUZME  COVJEKA


Lijecenje  srdzbe  nakon sto obuzme  covjeka obuhvata  cetiri  stvari:
1.Uticanje  Allahu  od prokletog  sejtana;
2.Uzimanje   abdesta;
3.Promjena stanja u kojem se nalazi:  sjedanjem,lezanjem,izlaskom iz prostorije u kojoj se  naljutio, sustezanjem od govora i  sl....
4.Pozivanje na predanja   koja govore  o VELIKOJ  NAGRADI  za  sputavanje srdzbe, odnosno  na predanja  koja govore o KOBNIM   POSLJEDICAMA  povodjenja za srdzbom.
HADIS:
KADA VAS OBUZME  SRDZBA   ABDESTITE SE , JER SEJTAN JE STVOREN OD VATRE,
A VATRA SE GASI  VODOM.


                                              Dzini  su  zaseban svijet


Dzini  su  zaseban svijet,potpuno neovisan od naseg svijeta i svijeta casnih   meleka,osim sto izmedju njih i ljudi  postoje odredjene  zajednicke  osobine :
imaju razum i slobodu izbora  izmedju dobra i zla.
Dzini su nazvani tim imenom jer su nevidljivi i skriveni .
Ovu  konstataciju  Kur'an  Casni   jasno  potvrdjuje:
On (  sejtan) vas vidi   on i   vojske  njegove, odakle vi njih   ne vidite. (   El - A'raf,27 ).


NEPRIJATELJSTVO IZMEDJU COVJEKA I SEJTANA
Neprijateljstvo izmedju covjeka i sejtana  okostalog je karaktera i datira jos od dana u kojem je Allah Dz.s. stvorio Adema a.s. i u njega udahnuo dusu i od tada ga sejtan pocinje presretati. Enes r.a. pripovijedao je da je Allahov Poslanik a.s.rekao:Posto je Allah Dz.s. stvorio  Adema a.s. u Dzennetu i ostavio ga u njemu koliko je On htio,sejtan ga je poceo presretati i  ispitivati njegovu narav,i kad je vidio da je nestabilan,dokucio je da je Allah stvorio stvorenje koje nece moci sobom vladati.
Svevisnji Allah je udahnuo dusu  u Adema a.s.i naredio melekima da mu se poklone,svi su se meleci poklonili Ademu a.s. po Allahovoj naredbi,samo se Iblis l.t. nije poklnio i nije izvrsio naredbu.Kada ga je Allah pitao zasto se nije poklonio Ademu a.s. on je odgovorio:
Ja sam bolji od njega, mene si od vatre stvorio, a njega od ilovace,odgovoro on.( El -A'raf,12).
Sveznajuci Allah protjera sejtana iz Dzenneta zbog njegove oholosti i daje mu obecanje da ce ga ostaviti u zivotu do Kijametskog dana:
Daj mi vremena do Dana njihova ozivljenja! zamoli on.Daje ti se vremena, rece ON.(El-A'raf,14-15). A prokletnik se izricito zakleo da ce zavoditi ljude:
E zato sto si odredio pa sam u zabludu pao,rece:kunem se da cu ih na tvom putu presretati,pa cu im sprijeda i straga, i zdesna i slijeva prilaziti,i Ti ces  ustanoviti da vecina njih nece zahvalna biti.( El -A'raf,16.-17).
                              
                                                       ZIVOT I SMRT DZINA
Dzini i sejtani su nesumnjivo smrtnici. I na njih se odnose ajeti:
Sve sto je na zemlji prolazno je,ostaje samo Gospodar tvoj, Velicanstveni i  Plemeniti, pa koju  blagodat  Gospodara  svoga  poricete! ( Er -Rahman,26.-28.).


         KAKO SEJTAN VESVESAMA UTJECE NA COVJEKA


Sejtan  l.t. na covjekov razum moze utjecati  na nama  nedokuciv i nepoznat nacin.U tome  mu pomaze covjekova priroda prema kojoj je stvoren.Takvo utjecanje  nazivamo VESVESOM.
O tome  nas je izvijestio SVEZNAJUCI  ALLAH  DZ.S. kad je rekao:
...od  zla sejtana -napasnika,koji  zle misli  unosi u srca  ljudi...(  En -Nas,4.-5.)
Komentirajuci  ove ajete .Ibn-Kesir rahimehullah zapisao je sledece:
Sejtan napada covjeka:
1.Ako ga obuzme  zaborav i nemar( on ubacuje  vesvese, zle misli i sl.).
A ako spomene Svevisnjeg Allaha,sejtan se povlaci.
POSLANIK  MUHAMMED sallallahu alejhi ve selem je rekao:
Zaista  sejtan kola  ljudskim   tijelom   kao sto kola krv.


                                                   OTKLANJANJE SRDZBE
Srdzba se sprecava   na dva nacina:
1.Preventivom  i
2. Otklanjanjem nakon sto obuzme covjeka.
                                     PREVENTIVNO  LIJECENJE
Je izbjegavanje   uzroka   srdzbe, a neki od njih su:  oholost,samozadivljenost,samohvalisavost,pohlepa,neumjesna sala,neozbiljnost...
                  LIJECENJE   SRDZBE  NAKON STO OBUZME  COVJEKA
Lijecenje  srdzbe  nakon sto obuzme  covjeka obuhvata  cetiri  stvari:
1.Uticanje  Allahu  od prokletog  sejtana;
2.Uzimanje   abdesta;
3.Promjena stanja u kojem se nalazi:  sjedanjem,lezanjem,izlaskom iz prostorije u kojoj se  naljutio, sustezanjem od govora i  sl....
4.Pozivanje na predanja   koja govore  o VELIKOJ  NAGRADI  za  sputavanje srdzbe, odnosno  na predanja  koja govore o KOBNIM   POSLJEDICAMA  povodjenja za srdzbom.
HADIS:
KADA VAS OBUZME  SRDZBA   ABDESTITE SE , JER SEJTAN JE STVOREN OD VATRE,
A VATRA SE GASI  VODOM.


DZINI - ZASEBAN SVIJET
Dzini  su  zaseban svijet,potpuno neovisan od naseg svijeta i svijeta casnih   meleka,osim sto izmedju njih i ljudi  postoje odredjene  zajednicke  osobine :
imaju razum i slobodu izbora  izmedju dobra i zla.
Dzini su nazvani tim imenom jer su nevidljivi i skriveni .
Ovu  konstataciju  Kur'an  Casni   jasno  potvrdjuje:
On (  sejtan) vas vidi   on i   vojske  njegove, odakle vi njih   ne vidite. (   El - A'raf,27 ).


NEPRIJATELJSTVO IZMEDJU COVJEKA I SEJTANA
Neprijateljstvo izmedju covjeka i sejtana  okostalog je karaktera i datira jos od dana u kojem je Allah Dz.s. stvorio Adema a.s. i u njega udahnuo dusu i od tada ga sejtan pocinje presretati. Enes r.a. pripovijedao je da je Allahov Poslanik a.s.rekao:Posto je Allah Dz.s. stvorio  Adema a.s. u Dzennetu i ostavio ga u njemu koliko je On htio,sejtan ga je poceo presretati i  ispitivati njegovu narav,i kad je vidio da je nestabilan,dokucio je da je Allah stvorio stvorenje koje nece moci sobom vladati.
Svevisnji Allah je udahnuo dusu  u Adema a.s.i naredio melekima da mu se poklone,svi su se meleci poklonili Ademu a.s. po Allahovoj naredbi,samo se Iblis l.t. nije poklnio i nije izvrsio naredbu.Kada ga je Allah pitao zasto se nije poklonio Ademu a.s. on je odgovorio:
Ja sam bolji od njega, mene si od vatre stvorio, a njega od ilovace,odgovoro on.( El -A'raf,12).
Sveznajuci Allah protjera sejtana iz Dzenneta zbog njegove oholosti i daje mu obecanje da ce ga ostaviti u zivotu do Kijametskog dana:
Daj mi vremena do Dana njihova ozivljenja! zamoli on.Daje ti se vremena, rece ON.(El-A'raf,14-15). A prokletnik se izricito zakleo da ce zavoditi ljude:
E zato sto si odredio pa sam u zabludu pao,rece:kunem se da cu ih na tvom putu presretati,pa cu im sprijeda i straga, i zdesna i slijeva prilaziti,i Ti ces  ustanoviti da vecina njih nece zahvalna biti.( El -A'raf,16.-17).U IME ALLAHA MILOSTIVNOG SAMILOSNOG
                          Sihr nemarnosti
Simptomi sihra ljenosti


- zelja za samocom,


- potpuna povucenost u sebe,


- konstantna sutnja,


- odvratnost prema susretima,


- dusevna odsutnost,


- stalna bol,


- smirenost, nepokretnost i konstantna ljenost.


Kako nastaje sihr ljenosti?


Sahir salje dzina u osobu kojoj zeli sihr i nareduje mu da se instalira u njegovom mozgu i da izazove povucenost i izoliranost. Dzin krece ka izvrsenju onoga sto se trazi od njega i tada se pojavljuju simptomi koje smo gore spomenuli, ovisno o jacini ili slabosti dzina koji je zaduzen za sihr.


ALLAHOV ROB
Ismet Isaa Jasarevic


U IME ALLAHA MILOSTIVOG SAMILOSNOG


                     SIHIR PRIVIDJANA ILI OBMANE
Uzviseni je rekao: ''O Musa, rekose oni, hoces li ti, ili cemo mi baciti?'' ''Bacite vi'' - rece on. I kada oni bacise, oci ljudima zacarase i jako ih prestrasise i vradzbinu veliku priredise. I Mi naredismo Musau: ''Baci stap svoj!'' - i on odjednom proguta sve ono cime su oni bili vradzbinu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lazno ono sto su oni priredili. I tu oni bijahu pobijedeni i ostadose ponizeni, a carobnjaci se licem na tle bacise.


''Mi vjerujemo u Gospodara svjetova'' - rekose. ''Gospodara Musaova i Harunova.'' (El-Earaf: 115-122)


''O Musa, - rekose oni - hoces li ti ili cemo mi najprije baciti?'' ''Bacite vi! - rece on - i odjednom mu se pricini da se konopi njihovi i stapovi njihovi, zbog vradzbine njihove, krecu, i Musa u sebi osjeti zebnju.'' (Ta ha: 65,66)


Simptomi sihra obmane


1. Covjek vidi nepomicne stvari kako se krecu, a pokretne vidi stabilnim i nepomicnim.


2. Malog vidi velikim, a velikog malim.


3. Sve stvari vidi u suprotnom obliku, kao sto su ljudi u doba Musaa vidjeli stapove kako se krecu, a oni se u stvari nisu kretali.


Kako nastaje sihr obmane?


Sihirbaz predstavi nesto sto ljudi poznaju, zatim izgovori rijeci u vidu idolopoklonickih gatanja i nevjernickih tajnih zapisa, potpomazuci se sejtanima. Potom ljudi vide stvari onakvim kakve one u stvari nisu.


Allahov Rob Ismet Isaa JASAREVIC


Kako nastaje sihr krvarenja?


Ovaj sihr se desava iskljucivo kod zena. U ovom slucaju sihirbaz posalje dzina zeni za koju je sihr trazen, i naredi mu da joj uzrokuje krvarenje. Dzin ulazi u zenu i krece se njenim venama, zajedno sa krvlju. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ''Sejtan kola ljudskim tijelom kao sto krv kola.''


Kada dzin dospije u venu materice, probije je i iz nje potece krv. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je Hamni bintu Dzahs, kada ga je pitala o istihazi, rekao: ''Istihazu uzrokuje sejtanski udarac.''


U drugoj verziji se kaze: ''To je krv iz vene, a ne menstruacija.''


Iz ove dvije verzije vidljivo je da je istihaza udarac sejtana u venu materice.


Sta je to sihr krvarenja?


Islamski pravnici ga zovu istihazom, a ljekari krvarenje.


Ibnu Esir je rekao: ''Pod istihazom se podrazumjeva krvarenje nakon redovne menstruacije.''


Krvarenje moze trajati mjesecima, sa razlicitim intenzitetom.


ALLAHOV ROB SEJH ISAA


                                 DEFINICIJA SIHIRA


Jezičko značenje sihra


El-Ezheri je rekao: “Sihr je svako djelo putem koga se čovjek približava šejtanu i kojim se traži njegova usluga.”
Na drugom mjestu: “Suština sihra je prikazivanje neke pojave u lažnom liku suprotnom njegovoj biti. Kada sihirbaz hoće da prikaže lažnu sliku kao istinitu i predstavi nesto u suprotnosti od njegove biti, on to opsihri i ono postane suprotno svojoj suštini.” (Lisanul-Areb)
Prenosi se od Ibnu Ebi Aise da je rekao: “Kada Arapi nazivaju sihr sihrom, onda ga oni tako zovu zato sto on pretvara (preobraća) zdravlje u bolest.” (Lisanul-Areb)
Ibnu Faris je rekao: “Sihr je prikazivanje neistine u vidu istine.” (Lisanul-Areb)
U Mu’dzemul-Vesitu je rečeno: “Sihr je tajnovit i suptilan.”
U djelu “Muhitul-Muhit” se kaže: “Sihr je prikazivanje stvari u njima suprotnom stanju kako bi se izazvao nered.”


Sihr u šerijatskoj terminologiji
Fahruddin Er-Razi je rekao:
Sihr u šerijatskom značenju se veže za sve ono čiji je uzrok skriven, što izgleda suprotno njegovoj suštini, i što se dešava u vidu opsjene i varke.[1]
Ibnu Kudame El-Makdisi kaže: “Sihr je vračanje, zapisivanje i vezivanje čvorova. Ima uticaj na srce i tijelo, pa se kao posljedica toga javljaju bolesti, ubistva i rastavljanje bračnih drugova. On sprečava čovjeka od spolnog općenja sa svojom ženom itd. Neki od njih se spravljaju da bi razdvojili muža od žene ili da bi omrzli jedno drugom ili da bi omilili jedno drugom.”[2]
A Ibnul-Kajjim je rekao: “To je složeno djelovanje zlih duhova i podložnost utjecaju natprirodnih sila.”[3]


Suština sihra
Radi se o sporazumu između sihirbaza i šejtana koji se sastoji u tome da sihirbaz počini neke harame ili djela koja vode u sirk (nevjerstvo), a da mu šejtan zauzvrat pomaže i bude poslušan u onome što traži od njega.
Riječ sihir spomenuta je u Kur'anu 31 put; riječ sahir (onaj koji pravi sihire) spomenuta je 25 puta; a riječ meshur (onaj kome su napravljeni sihiri) spomenuta je samo 4 puta. dakle, sahir pravi sihire da bi nekome naudio. Allahovom milosću učinjeno je da od 25 sahira samo četvorica uspiju u svojim sihirima, a od 31 sihir samo 4 djeluju na muslimane, a sve sa Allahovim dopustenjem. Sihir predstavlja najopasnija vrata koja vode u nevjerstvo. To je najlakši način da čovjek koji se time bavi sebe uvede u vatru. Šejtan može primjetiti kod nekoga ljubav da se bavi ovim tajanstvenim stvarima pa ga subhanallah navede da se počne baviti sihirom u smislu njegovog pravljenja. Sihir je znanost koja se stiče učenjem i vježbanjem, a postiže se nijekanjem Uzvišenog Allaha. Cilj podučavanja sihiru jest podčinjavanje džinna da mu se može narediti da uradi ono sto sihirbaz želi, npr. da rastavi muža i ženu. Uzvišeni Allah o tome kaže: "Pa su od njih dvojice učili ono čime bi rastavljali muža od žene njegove." (El-Beqare, 102.)
Danas dosta rasprostranjen sihir je sihir rastavljanja, ovdje se ne radi samo o rastavljanju muža od žene već i o rastavljanju unutar familije, prijatelja, poslovnih saradnika i porodice (sina od oca, brata od sestre i sl.)


Druga vrsta sihira je sihir koji će zadržati trenutno stanje tj. neće dozvoliti čovjeku da napreduje u jednoj ili svim sferama života.


Treća vrsta sihira izaziva realnu psihičku ili fizičku bolest (nerijetki su slučajevi karcinoma odnosno raka izazvani upravo džinnima)


Postoji i sihir koji za cilj ima smrt ihsana. Hvaljen neka je Allah dž.s., uistinu, malog efekta ima ovaj sihir.


Još jedna poznata vrsta sihira je sihir koji uzrokuje ludilo i rastrojenost uma, misli, logike, razmišljanja, prosuđivanja.


Postoji još mnogo vrsta sihira koji su specifični jer svaki sihir je proizvod sihirbaske želje o tome šta želi učiniti. Gore navedene grupacije su generalizirane medutim nikako ne predstavljaju nikakav konačan okvir sihira.
Vrlo često zlo kojim se sihirbazi služe jest pravljenje ljubavnog sihira. Ovaj sihir se ponekad pravi zbog ljubomore ili zbog nezdrave zaljubljenosti. Ljubomorna žena ili čovjek odlazi sihirbazu i traži od njega da napravi sihir ženi ili mužu, oni koji su nezdravo zaljubljeni u nekoga a ta osoba ne pokazuje interes odlaze sihirbazu i traže od njega da napravi sihir toj osobi. Posljedice ovakvog sihira su dalekosežno pogubne, ovakav sihir ima za cilj da rastavi bračne drugove, da spoji one koji to ne žele i u takvoj vezi ili braku prisutna je velika nesreća i nezadovoljstvo ali nisu u stanju da izadu iz tog začaranog kruga. Ovim sihirom se rastavlja i prijatelj od prijatelja, otac od sina, kći od majke, brat od sestre i td.


Najčešći znak ovog sihira je napad u toku spavanja, polucija u snu (izlijevanje sjemene tekućine), gubljenje svjesti u budnom stanju a prisutni tada vide tu osobu sa pokretima kao da sa nekim ima spolni odnos. Kod žena se jos može primjetiti nesanica, glavobolja, krvarenje, dok je kod muškaraca posljedica ovakvog sihira mali spolni organ te gubitak apetita za hranom i vodom.


Sa stanovišta liječenja Kur'anom važna je činjenica da džin ili džinica zaduženi za ljubavni sihir nisu stalno u tijelu oboljelog, te je prilikom liječenja ovog sihira potrebno zavezati džina ili džinicu, a tek onda početi sa liječenjem i istjerivanjem.


                                UZVISENI ALLAH  O  DZINIMA


"Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur’an slušaju, i kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: "Pst!" A kada se njegovo učenje završi vratiše se da svoj narod opominju." (El-Ahkaf, ajet, 29)
"O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati?" (El-En’am, ajet, 130)
"O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć." (Er-Rahman, 33)
"Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: „Mi smo doista Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali.“ (El-Dzinn, 1)
"I bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali." (El-Dzinn, ajet, 6)
"Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju, i da vas od sjećanja na Allaha i od namaza odvrati. Pa hoćete li se okaniti?" (El-Ma’ida, ajet, 91)
"O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi." (En-Nur, ajet, 21)
Dokazi iz Kur’ana su brojni. Dovoljno je znati da u Kur’anu postoji čitava sura koja govori o džinima. Rijec džin je u jednini spomenuta na dvadeset i dva mjesta u Kur’anu, a ista riječ u množini na sedam mjesta. Riječ šejtan u jednini je spomenuta na šezdeset i osam mjesta, a ista riječ u množini na sedamnaest mjesta. Kako vidimo, o džinima i šejtanima postoji veliki broj ajeta.
1. Rekao je Uzvišeni Allah: "I povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik, šejtani su nevjernici, učeči ljude vradžbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikog učili dok mu ne bi rekli: "Mi samo iskušavamo, i ti ne budi nevjernik!" I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikave koristi neće imati iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onom svijetu imati. A doista je jadno ono za sto su se prodali, kad bi samo znali!" (El-Bekara, ajet, 102) ?
2. ”Zar za istinu koja vam je došla kažete da je čarolija? - Reče Musa - A čarobnjaci neće nikada uspjeti.” (Junus, ajet, 77)
3. "I kad oni baciše, Musa uzviknu: „Ono što ste priredili čarolija je! Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije. Allah će Svojom moći istinu učvrstiti, makar će to nevjernicima krivo biti.“ (Junus, ajeti, 81,82).
4. "I Musa u sebi osjeti zebnju. Ne boj se! - rekosmo Mi - Ti ćeš, doista, pobijediti! Samo baci to što ti je u desnoj ruci, progutaće ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti." (Ta ha, ajeti, 67-69).
5. I Mi naredismo Musau: "Baci štap svoj! - I on odjednom proguta sve čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. I tu oni bijahu pobijeđeni i ostadoše poniženi, a čarobnjaci se licem na tle baciše. Mi vjerujemo u Gospodara svjetova - povikaše - Gospodara Musaova i Harunova." (El-E’araf, ajeti, 117-122).
6. "Reci: „Utičem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla onih koji u uzlove pušu, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije.“ (Suretul-Felek)
7. "Reci: „Tražim zaštitu kod Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana, napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi - od džina i od ljudi.“ (Suretun-Nas)
Kurtubi je rekao da riječi "od zla onih koji u uzlove pušu" aludiraju na vračare koje su puhale u uzlove od konaca dok su zapisivale.
Hafiz Ibnu Kesir rekao je da ove riječi označavaju sihirbaze/vračare.
Ibnu Dzerir Et-Taberi je rekao za gornje riječi: "To jest od zla vračara koji pušu u uzlove od konaca kad zapisuju."
Ovako kaže i El-Kasimi, kao i drugi tumači Kur’ana.
Ajeta o sihru i sihirbazima ima mnogo i dobro su poznati onima koji imalo poznaju Islam.


Allahov Rob Ismet Isaa Jasarevic


                                                       Ko su DZINI?
Dzini su ziva bica nevidljiva nasem oku. Bog ih je stvorio prije ljudi a stvoreni su od plamena vatre. Oni imaju razum, pamet, lukavost, podlost tj. ima ih dobrih i losih. Na nasoj planeti ima ih mnogo vise nego ljudi i oni nas vide dok mi njih, kao sto rekoh nevidimo. Losi medju njima nazivaju se sejtani. Njima je cilj tjerati covjeka na grijeh da bi na onom svijetu zavrsili u pakao. Oni nisu u stanju opsjednuti samo one koji iskreno vjeruju u Boga, one koji jednom Bogu Allahu dz.s. obavljaju molitvu. Svi ostali su podlozni njihovom uticaju. Oni ne znaju buducnost. Borba protiv njih je molitva.
Ima ih raznih vrsta. Ima ih letaca, onih koji se zemljom krecu skakajuci ogromnom brzinom i onih koji su u stanju u vodu roniti. Zive prosjecno od 1000 do 4000 godina. Napadaju uglavnom nocu a najace izlaskom i zalaskom sunca.
Dzini letaci su oni koji lete zrakom. Ova vrsta dzina najcesce sluzi za urok, zavist i ulazak u ljudsko tijelo na nekoliko sati. Nakon sto zadovolje svoje interese, oni odlaze. Najcesce pogadjaju gornji dio tijela tj. glavu, vrat i grudi. Njegova opasnost lezi u tome sto se lako moze pozvati i prenijeti podatke i vijesti. Oni tesko mogu uci u kucu u kojoj se molitva redovno obavlja, ako nema pasa i macki i slika ljudskih i zivotinjskih.
Hodajuci dzini su oni koji hodaju po zemlji, ali ne kao sto mi hodamo. Oni su izvanredno brzi u svom hodu, u stanju su da skacu i preskacu velike stvari. Ova vrsta dzina cesto ulazi u svinje, majmune, pse i macke. Ova vrsta dzina pogadja ledja, stomak, matericu, polni organ i noge. Vecina od ovih dzina boravi na smecima, zahodima, rusevinama i pustarama.
Dzini ronioci su oni koji rone u vodi. Vole kupanje u vodi a narocito hladnu vodu. Mnogo pricaju i brzo se ljute poslije cega se tesko vracaju u normalno stanje. Kada se na njih izvrsi pritisak lako napustaju ljudsko tijelo.
Prilikom odabira boravista dzini daju prednost mjestima koja nisu nastanjena ljudima. Neki od njih nastanjuju smetlista i odpade a ima i onih koji stanuju medju ljudima. Oni takodje stanuju u rupama i procjepima. Ifriti su vrsta snaznijih i mocnijih dzina od sejtana. Oni koji stanuju medju ljudima nazivaju se amirima.
Dakle:
1. Dzinni su hakika/stvarna pojava, i nisu hurafa/izmisljotina.
2. Dzinni su stvoreni radi 'ibadeta/robovanja Allahu dz.s..
3. Dzinni su stvoreni od vatre.
4. Dzinni su nazvani ovim imenom zbog toga sto je kod njih osnova skrivenost i prikrivanje.
5. Dzinna ima nekoliko vrsta; neki od njih lete, neki od njih se pretvaraju u zmije, neki se krecu ogromnom brzinom.
6. Svaki covjek ima po jednog dzinna uz sebe koji se ne odvaja od njega tokom cijelog zivota.
7. Dzinni umiru.
8. Dzinni jedu i piju, samo sto se dzinn nevjernik hrani od onoga nad cim nije spomenuto Allahovo ime, a isto tako se hrani i sa onim koji jede lijevom rukom.
9. Dzinni se mogu pretvarati u razne oblike tj. opsjedaju – pretvaraju se u ljude, u pascad, u stoku itd..
10. Rijec dzinn se odnosi na sve vrste dzinna, dok se rijec sejtan odnosi samo na dzinne-nevjernike.
11. Najveca fitna koju voli izazvati i proizvesti sejtan jeste razdvojiti izmedju dvoje, a pogotovo muza i zenu.
12. Dzinni su obveznici/mukellefun isto kao i ljudi, i ima ih dzinna-muslimana i dzinna-nevjernika.
13. Muhammed s.a.w.s., je i Allahov poslanik njima.
14. Dzinnima se tkdj. biljeze djela, pa ce za dobra djela biti nagradjeni, dok ce za losa djela biti kaznjeni.
15. Ko se pokaje od dzinna uzivace u Allahovu dz.s., magfiretu i oprostu.
16. Dzinni ce biti prozivljeni na Sudnjemu danu, isto kao i ljudi.
17. Dzinni-nevjernici ce biti kaznjeni dzehennemom.
18. Dzinni su stvoreni od vatre, ali oni sada nisu u vatrenom obliku.
19. Dzinni-vjernici ce uci u dzennet – po jacem misljenju.
20. Dzinna ima muskih i zenskih.
21. Dzinni se medjusobno žene i plode.
22. Dzinni su obicno aktivni nocu.
23. Sejtani ne mogu otvoriti vrata, niti mogu otkriti nesto ako je nad svim tim spomenuto Allahovo ime.
24. Dzinni imaju moc nosenja teskih stvari, i njihovog prenosa s mjesta na mjesto.
25. Dzinni imaju moc brzog kretanja.
26. Sejtan se smije – osobi koja zijeva.
27. Sejtan place - onda kada covjek ucini sedzde-i-tilavet.
        NEPRIJATELJSTVO IZMEDJU COVJEKA I SEJTANA
Neprijateljstvo izmedju covjeka i sejtana  okostalog je karaktera i datira jos od dana u kojem je Allah Dz.s. stvorio Adema a.s. i u njega udahnuo dusu i od tada ga sejtan pocinje presretati. Enes r.a. pripovijedao je da je Allahov Poslanik a.s.rekao:Posto je Allah Dz.s. stvorio  Adema a.s. u Dzennetu i ostavio ga u njemu koliko je On htio,sejtan ga je poceo presretati i  ispitivati njegovu narav,i kad je vidio da je nestabilan,dokucio je da je Allah stvorio stvorenje koje nece moci sobom vladati.
Svevisnji Allah je udahnuo dusu  u Adema a.s.i naredio melekima da mu se poklone,svi su se meleci poklonili Ademu a.s. po Allahovoj naredbi,samo se Iblis l.t. nije poklnio i nije izvrsio naredbu.Kada ga je Allah pitao zasto se nije poklonio Ademu a.s. on je odgovorio:
Ja sam bolji od njega, mene si od vatre stvorio, a njega od ilovace,odgovoro on.( El -A'raf,12).
Sveznajuci Allah protjera sejtana iz Dzenneta zbog njegove oholosti i daje mu obecanje da ce ga ostaviti u zivotu do Kijametskog dana:
Daj mi vremena do Dana njihova ozivljenja! zamoli on.Daje ti se vremena, rece ON.(El-A'raf,14-15). A prokletnik se izricito zakleo da ce zavoditi ljude:
E zato sto si odredio pa sam u zabludu pao,rece:kunem se da cu ih na tvom putu presretati,pa cu im sprijeda i straga, i zdesna i slijeva prilaziti,i Ti ces  ustanoviti da vecina njih nece zahvalna biti.( El -A'raf,16.-17).


                                                   ZIVOT I SMRT DZINA

Dzini i sejtani su nesumnjivo smrtnici. I na njih se odnose ajeti:
Sve sto je na zemlji prolazno je,ostaje samo Gospodar tvoj, Velicanstveni i  Plemeniti, pa koju  blagodat  Gospodara  svoga  poricete! ( Er -Rahman,26.-28.).


                                  U R O K


Riječ "urok" dolazi od glagola a'ne-je'inu, tj. kada nekoga očima pogodi - urekne. U osnovi do uroka dolazi kada je neko ko ima urokljive oči zadivljen nečim, pa o tome razmišlja u svojoj pokvarenoj i prljavoj duši, a zatim se potpomaže u ostvarenju njene nakane gledanjem u onoga koga želi ureći. Uzvišeni Allah naredio je Svome poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, da kod Allaha traži zaštitu od zavidljivaca:

"Utječem se od zla zavidljivca kada (zavist ne krije) zavidi"

(Prijevod značenja El-felek, 5.)

            Dokazi iz sunneta za djelotvornost uroka
1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao:
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Urok je istina."
El-Buhari: 10/203 i Muslim u "Es-Selamu" - poglavlje o medicini.

2. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Tražite kod Allaha utočište od uroka, jer uroci postoje."
Ibnu Madže 3508, a El-Albani je za njega rekao da je sahih u "Sahihul-Džami'" 951.

3. Od Ibnu Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Urok je istina i da je išta preteklo kader, pretekao bi ga urok, pa ako od vas neko zatraži da se operete, operite se."
Tj. kada neko od nas urekne nekoga, pa mu taj dođe i zatraži da se abdesti ili okupa, da bi se ovaj poprskao tom vodom kako bi prestao urok, učinite to.
(To je jedan od načina uklanjanja uroka).

4. Od Esme bint Uvejs, radijallahu anha, prenosi se da je rekla:
"O Allahov Poslaniče, Dza'ferove sinove pogađa urok, pa hoću li im zbog toga učiti rukju?" - "Uči, jer da je išta preteklo Allahovu odredbu, pretekao bi je urok."
Prenosi ga Ahmed 6/438 i Et-Tirmizi: 2059, ocjenjen je kao hasen-sahih a El-Albani je u Džami'u" rekao da je sahih: 5662.

5. Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Urok, Allahovom voljom, utiče na čovjeka sve do te mjere, da se čovjek popne na visoko mjesto i strovali se s njega" (od jačine uroka).
Prenose ga Ahmed i Ebu Ja'la a El-Albani je u Džami'u rekao da je sahih, br.1677.

6. Od Ibnu Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Urok je istina i može oboriti čovjeka s visine."
Prenose ga Ahmed, Et-Taberani, i El-Hakim, a El-Albani je rekao da je hasen u "Es-silsiletus-sahiha: 1250

7. Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Urok uvodi čovjeka u kabur, a devu u kazan."

Tj. pogodi čovjeka, pa ga usmrti, te bude zakopan, i isto tako pogodi devu što bude uzrokom njene slabosti, te je zakolju i skuhaju njeno meso u kazanu.
Prenosi ga Ebu Nu'ajm u "El-Hilje" a El-Albani je u "Sahihul-Džami'u" rekao da je hasen: 4023.

8. Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Najveći uzročnik smrti mog ummeta, poslije Allahove odredbe, je urok."
Prenosi ga El-Buhari u "Et-Tarih" a El-Albani je u "Sahihul-džami'u" rekao da je hasen 1217.

9. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla:
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi je naređivao da učim rukju protiv uroka."
El-Buhari: 10/170 i Muslim 2195.

10. Od Enesa ibnu Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao:
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dozvolio da se uči rukja protiv uroka, ujeda zmije i akrepa, te čireva na slabinama."
Muslim: 2196 u "Es-Selamu".

11. Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za njenu sluškinju, na čijem je licu vidio crnu mrlju, rekao:
"Proučite joj rukju, ona je urečena."
Pod crnom mrljom se misli na šejtanov znak, neko kaže da je to šejtanov udarac, tj. crna ili žuta fleka na licu.
El-Buhari 10/171 i Muslim: 97.

12. Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je Hazmovoj porodici dozvolio liječenje rukjom od zmijskog ujeda. Esmi bintu Umejs je rekao: "Šta je to sa sinovima moga brata pa su tako mršavi i slabi, da li im šta fali?" "Ne" - odgovorila je - "nego se brzo ureknu." "Uči im rukju" - rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ona je odbijala, ali je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovio: "Uči im rukju."
Muslim u "Es-Selamu" 2198.

Allahov Rob Ismet Isaa Jasarevic                           VRSTE U R O K A


1) Urok divljenja i čuđenja
2) Urok zavidnosti
3) Smrtonosni urok

a) UROK DIVLJENJA I CUDJENJA: Ako duša pretjera u divljenju i čuđenju u blagodatima date od Allaha Uzvišenog, svojom dušom i svojim urokljivim okom će tu blagodat pokvariti i nanijeti joj određenu štetu uz Allahovu dozvolu, ako ta duša ne blagoslovi tu blagodat spominjanjem Allaha dž.š. riječima „MašaAllahu la havle ve la kuvvete illa billah“ ili riječima:“MašaAllah tebarekallah“ ili riječima:“Allahume barik fihi“.
Kao što se navodi u časnom ajetu u suri El-Kehf:“A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao:'MašaAllah'! – moć je samo u Allaha“. (El-Kehf, 39).
Rekao je Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao:“Urok divljenjem može se desiti od strane osobe koja nema zavidnosti u svome srcu, koja je voljena i dobra, pa ako vidi nešto što ga zadivljuje treba da isto blagoslovi dovom“.

b) UROK ZAVIDNOSTI: U ovom slučaju urok izlazi iz zlobne i pokvarene zavidničke duše. Vlasnik ovakve duše koja zavidi na svim blagodatima i takve blagodati ne može nikako da podnese, je zlokobni pokvarenjak, u stvari on svojom dušom želi da te blagodati koje je Allah podario svome robu, jednostavno nestanu, kako bi se ta osoba što gore patila.
Rekao je Uzvišeni Allah:“Mnogi sljedbenici Knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike, iz lične zlobe svoje, iako im je istina poznata“. (Al-Baqara, 109).

c) SMRTONOSNI UROK: U ovom slučaju, urok dolazi od strane urokljivca sa namjernom namjerom da nanese što veču štetu. Prenosi se da je El-Kelbi rekao:“Bio je jedan beduin koji nije jeo dva ili tri dana. Zatim je podigao krilo od svoga šatora, a pored njega su prošle deve, a on je uzviknuo:“Kako su samo dobro ugojene ove deve, sigurno nema boljih od njih“. Nakon toga deve su išle svega nekoliko metara, a onda ih je pola popadalo, i tih pola su bile mrtve. Pa su nevjernici pitali za ovoga čovjeka da na isti način urekne i našteti Muhammedu, saws, na što je on i pristao. Ali ga je Allah, dž.š. sačuvao.
Da urok može biti smrtonosan, to nam potvrđuju rječi Poslanika, saws, kada je rekao, kako nam prenosi Džabir, r.a., :“Najveći uzrok smrti moga ummeta, poslije Allahove odredbe, je urok“. A takođe od Džabira, r.a. se prenosi da je Poslanik, saws, rekao:“Urok vodi čovjeka u kabur, a devu u kazan“. 
Iz hadisa jedan dio islamskih učenjaka zaključuje da večina tjelesnih i psihičkih bolesti, a za koje doktori medicine nemaju lijeka ili objašnjenja, nastaju zbog uroka.

Sejh Ismet Isaa Jasarevic

                    SIMPTOMI U R O K A


Simptoma uroka ima mnogo, i teško je reči da su to samo simptomi uroka, jer simptomi uroka, sihira i opsjednutosti su veoma slični i približni, tako da ih je veoma teško razdvojiti. Ovdje ćemo sada navesti njih dosta, a svaki od njih je rezultat dugogodišnjeg istraživanja, prakse i bavljenjem liječenjem Kur'anom poznatih liječnika duhovnih bolesti (er-ruqat). Prvo ćemo navesti općenito simptome uroka, a u drugom dijelu najčešće simptome djelovanja uroka, stim da napomenem odmah, da nije uslov da se svi ovi simptomi moraju desiti pa da kažemo onda je urok, NE, može da se desi samo jedan dio ili njih nekoliko, sve zavisi od jačine uroka i koliko je osoba učestvovalo u uroku. I još nešto, neki od ovih simptoma su i simptomi psihićkih bolesnika, ali kao što je pravilo, ako medicina nema odgovora na određenu bolest bilo da je psihička ili tjelesna, onda su to simptomi duhovih bolesti (sihir, urok ili opsjednutost – mess).
Općeniti simptomi uroka:

1) Glavobolja, koja se javlja na raznim mjestima u glavi, znači ne boli uvjek na istom mjestu, ali može da bude i samo na jednom mjestu.
2) Žutilo, blijedilo, mršavost i iscrpljenost u licu.
3) Neuobičajno znojenje ( u velikoj mjeri i često) te učestalo mokrenje.
4) Gubljenje apetita
5) Stalna tuga, ili u večini vremena u toku dana i noći.
6) Jak i brz rad srca, odnosno iznenadno i brzo udaranje srca.
7) Učestalo plakanje bez ikakvog razloga.
Vručina ili temperatura u tijelu, bez obzira bilo vrijeme hladno ili toplo. To znači da osoba kaže:“Što me je odjednom spopala neka vručina, sva izgori unutra“. I slično tome.
9) Bol u donjem dijelu kičme i osjećaj težine koji ponekad nije na istom mjestu i bol izmežu dvije plečke i ramena.
10) Tuga i tjeskoba u prsima.
11) Nesanica u noći.
12) Iznenadna mijenjanja raspoloženja iz ljubavi u mržnju, ljutnju, odvratnost, strah.
13) Učestala šutnja, osoba se rijetko kad smije, te crni pogled na život, kad osoba razmišlja čak i o samoubistvu.
14) Teškoća u hodanju ili stajanju na nogama na duže vrijeme, bez obzira koliko se osoba trudila.
15) Učestala i jaka zaboravljenost i slaba koncentracija.
16) Strah i bježanje od škole. Ovo se često dešava studentima i učenicima.
17) Želja za snom, odnosno pospanost prilikom učenja za ispit, učenja Kur'ana ili prilikom ispita.
18) Bankrot na poslu kojeg god osoba nađe ili propast trgovine.
19) Bježanje od kuće, odvratnost prema njoj, i odvratnost ostanka u njoj.
20) Snovi u kojima osoba vidi kako neko ili više njih stalno gleda u nju. To uglavnom ukazuje na osobu koja ju je urekla.
21) Snovi u kojima osoba veoma često sanja strašne snove gdje je proganjaju razne životinje, uglavnom psi, crne mačke, zmije, škorpioni, deva, vukovi, insekti i druge životinje.
22) Mršavost i iscrpljenost tijela u stalnom obliku.
23) Pojavljivanje plavih, zelenih i smeđih fleka na koži osobe, pogotovo na rukama i nogama do članaka.
24) Pojavljivanje iznenadno velikog broja bubuljica, koje su crvene boje i koja prouzrokuju bol gdje se nalaze. Ovdje treba naglasiti da postoje bubuljice i psihićke prirode, kao što je pubertet, ali ćemo kasnije inšAllah detaljno objasniti vezu između pojavljivanja bubuljica sa sihirom, urokom i opsjednutošću.
25) Bolovi u sljepočnicama.
26) Učestalo zijevanje, a pogotovo u namazu i prilikom učenja ili slušanja Kur'ana.
27) Ne obračanje pažnje na svoj izgled po pitanju odjeće i čistoće tijela. Znaći osobi je svejedno kava će biti, hoće li biti neuredna pa čak kad izlazi i putuje.
28) Dugo spavanje, nakon što osoba nije mogla dugo spavati.
29) Slabost u tijelu i nemoć.

Siromasni Allahov Rob Isaa

  KAKO SPOZNATI ZAVIDNO SRCE I UROKLJIVO OKO
Ovo su najčešći simptomi osobe koju možemo staviti na spisak
sumnjivih osoba koje imaju zavidno srce i urokljivo oko:

1) Možda ćeš slušati osobu koja govori o svome komšiji, prijatelju ili rođaku izrazito lijepe i pohvalne osobine (kako je pametan, kako je lijep, kako ima sretan i lijep brak, kako ima lijepu i pametnu djecu, kako mu dobro posao ide, kako je dobrog zdravlja i slično) a da pritom nikako neće da spomene blagoslov riječima:“MAŠAALLAH“. Pa ako taj neki njegov komšija, prijatelj ili rođak obole od iznenadne bolesti i ustanovi se da je zaista urok, imaš pravo da sumnjaš na njega, ali s lijepom namjerom.
2) Ponekad osječaš da želiš jednostavno da pobjegneš od neke osobe koju znaš (bilo rodbina, komšija ili prijatelj), ne želiš da je sretneš, iako između vas nema ama baš ništa od neprijateljstva i svađe. Jednostavno se osjećaš rahat i odmorno kada ga ne sretneš. Ovdje ne mora značiti da je baš ovakva osoba 100% urokljivac, ali se insan treba zaštiti prilikom suusreta sa njom.
3) Ponekad ti prijatelji prenesu da osoba koju znaš, stalno te hvali i uzdiže, a da nikad ne kaže :“MAŠAALLAH“. Pa ako ti se iznenada nešto desi, bilo psihička ili tjelesna bolest, a medicina ne bude imala baš djelotvorno riješenje, i poslije se ustanovi da je zaista urok, imaš pravo da sumnjaš na tu osobu.
4) Prilikom susreta sa urokljivcem ili zavidnikom, osoba nekad osjeća tjeskobu u prsima, udaranje srca i možda zijevanje.
5) Često se zna desiti da osoba u snu vidi urokljivca ili zavidnika kako je gledaju ljutito ili kako hoće da je napadnu i naude joj.
6) Prilikom učenja Kur'ana, osobi iznenada u mislima dođe slika osobe koja ju je urekla. Stim da ovdje moram napomenuti da jedan dio liječnika Kur'anaom (er-ruqat) ne dozvoljavaju da se bolesnik u toku učenja pita koga si sada vidio u svojim mislima, jer džin mođe da to iskorisiti i prikaže se u liku nevine osobe, pa se na taj način može izazvati velika smutnja između bolesnika i te osobe koja u osnovi nije kriva, pa zato kažu da je ovu metodu bolje izbjegavati. Dok je drugi dozvoljavaju s objašnjenjem da se bolesniku objasni da je to možda bio džin i da to nije 100% sigurno, a nekad se zna pokazati da je to viđenje bilo istinito. Allah najbolje zna.

Siromasni Allahov Rob Isaa

                      DZINSKI U R O K
Postovana braco i sestre,Allah Dz.s. vas nagradio i sacuvao svakog zla,znajte dobro da i Dzini mogu da ureknu,naravno vecina vas i zna
za ovaj urok ali red je da napisem.Evo primjer DZINSKOG UROKA:
Prije par godina kod mog brata,njegova mala beba od 3-4 mjeseca je imala DZINSKI UROK.
Ova mala beba je dobila DZINSKI UROK u toku dana, ali je tek napade dobila u aksamsko vrijeme i to je trajalo prosla je i jacija ali 
ovim mojima se nije dalo da me zovnu da dodjem,tako da su ti napadi trajali 3-4 sata,ali to su bili napadi uzasni jer je bio SMRTONOSNI UROK.Nakon tog izvjesnog vremena dosli su kod mene,ja sam vec bio spavao,uzeo sam abdest i otisao da vidim sta je sa bebom,imao sam sta da vidim,strahota i uzas, iz bebe se cuo muski glas,bebe je jedva hvatala dah i u licu je bila jako crvena.Ali 
hvala Dragom Allahu uzeo sam bebu i poceo uciti,vjerovali ili ne nakon kratke rukje,iz bebe je izasao jak DAH da nas je zapuhnulo i beba je odmah onog momenta klonula glavom i zaspala. Zaista nisam nikad vidio da je neko brze zaspao.Hvala Allahu kad je bebu izlijecio inace bi ova beba crkla do zore,Allah najbolje zna!!!              SIMPTOMI DZINSKOG UROKA


Sada ćemo navesti simptome osobe koja je pogođena i urokom i opsjednutošću od strane džina:
1) Osjeća osoba utrnutost u skoro čitavom dijelu tjela ili samo u lijevoj ili desnoj strani.
2) Jaka nesanica i nemogučnost spavanja noću, osim malo danju.
3) Iznenadno i brzo udaranje srca, osjećaj tromosti i strah od smrti.
4) Gušenje i teško disanje.
5) Težak pritisak u prsima koji povlači za sobom plač.
6) Bol u stomaku iznad pupka i bol ispod srca na lijevoj strani.
7) Preziranje života, te sumnja u bližu i dalju rodbinu.
Tuga, šutnja, rijetko se smije, malo govori i jaka povučenost u sebe.
9) Epileptični napadi
10) Stalna glavobolja kojoj ne pomažu tablete za smirenje.


Siromasni Allahov Rob Isaa

                                                     

3 komentara:

Anonimno kaže...

pitanje je da li sihr spravljen od starne sihirbaza može podmetnuti džin ili to mora obezno uraditi sihirbaz

Anonimno kaže...

da li se sihr može izbaciti iz tijela malo pomalo, da se pritom sam neregenerira, znači ako smo izbacili dio ostatak u tijelu se neće povećatiako prekinemo sa terapijama jedno vrijeme

Anonimno kaže...

da li su sihiri iskušenje za opsihrenog ili je to kazna, pogotovo ako se nemože lako izliječiti