Loading...

srijeda, 25. svibnja 2011.
                                             M E L E C IDjelo meleka zaduženih da uzimaju duše i Meleka smrti istovremeno je i Božije djelo

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka su najbiraniji selami i blagoslovi našem predvodniku Muhammedu i njegovoj Časnoj porodici!
Allah Mudri u Svojoj časnoj Knjizi kaže:
قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
“Ti reci: ‘Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.’”[1]
U ovom ajetu Allah, dž.š., čin usmrćivanja, odnosno uzimanja duše, pripisuje Meleku smrti koji je, zapravo, Azrail.
U ajetu koji je naveden u prethodnom predavanju čin usmrćivanja pripisuje se izravno Allahu, dž.š.:
اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
“Allah (je Taj Koji stalno) uzima duše u času njihove smrti...”[2]
U jednom drugom kur'anskom ajetu uzimanje duša ne pripisuje se jednom posebnom meleku, nego melecima:
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ
“On vlada robovima Svojim i šalje vam meleke čuvare. Pa, kad nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu dušu uzmu, i pritom ne oklijevaju!”[3]
U sljedećem ajetu nazivanje selama i doček čistih duša pripisuje se skupini meleka:
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
“...One kojima će meleci duše uzeti – a oni čisti – i kojima će govoriti: ‘Mir vama! Uđite u Džennet zbog onoga što ste činili!’”[4]
U istoj kur'anskoj suri stoji:
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
“...Kojima su meleci dušu uzeli – a oni su učinili nepravdu prema sebi (u času kad su nevjernici bili) – pa će se pokoriti i reći: ‘Mi nismo nikakvo zlo činili!’ – ‘Jeste zlo činili! Allah, doista, dobro zna ono što ste radili.’”[5]
U sljedećem ajetu meleci će na riječi nevjernika uzvratiti:
فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ
“Zato ulazite na kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati! O kako će prebivalište onih koji su se oholili grozno biti!”[6]

Volim Vas u ime Allaha s.w.t.

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Ljubav u ime Allaha predstavlja ljubav muslimana prema njegovom bratu ili sestri muslimanki zbog njihovih lijepih moralnih osobina i pokornosti koju izražava svome Uzvišenom Stvoritelju! To je ljubav prema osobi zbog njenog islamskog odnosa prema Allahu, obzirom da ona postupa u duhu šerijatskih intencija, a povecava se shodno povecanju pokornosti.

Vrijednost ljubavi u ime Allaha dž.š. potvrđuje nam i hadis Allahovog Poslanika s.a.v.s.:
Od Allahovih dz.š. robova ima ljudi koji nisu ni poslanici, ni šehidi, a zavidjet će im poslanici i šehidi na Sudnjem danu zbog njihovog mjesta kod Allaha dž.š.“
Upitaše ashabi: „Obavjesti nas, Allahov Poslaniče, ko su oni?“
Allahov Poslanik s.a.v.s. reče:
„To su ljudi koji se vole u ime Allaha dž.š. nisu rodbina, niti imaju materijalene koristi od toga. Njihova lica će biti svjetlost, i oni će biti u svjetlosti. Neće se bojati onda kad ljudi budu strahovali, niti će tugovati kada drugi budu tugovali.“ Zatim je proučio ajet:
I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.
(Kur`an, Junus, 62)(hadis prenosi: Omer ibnu-l-Hattab r.a.)

I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prama drugima sjediti.(Kur`an, El-Hidžr, 47)

Ebu Hurejere r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:
„Na Sudnjem danu će Allah reći:
- Gdje su oni što su se voljeli u Moje ime? Danas ću ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!“
(Muslim)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
„Tako mi Allaha, u čijoj je moći moja duša, nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok ne budete voljeli!
Hoćete li da vas uputim na djelo kojim ćete se, ako ga budete činili, zavoljeti? Nazivajte selam jedni drugima!“(Muslim)

Ko bude volio u ime Allaha, takvu osobu ce Uzvišeni Allah zavoljeti, jer se u hadisu od Ebu Hurejre prenosi da je neki covjek želio posjetiti svoga brata u drugom selu, iskreno i bez ikakvih primjesa ovosvjetskih interesa, obzirom da ga je volio u ime Allaha, pa mu je Uzvišeni poslao meleka koji ga presreo u putu i obavjestio: „…da i tebe Allah voli, kao što i ti voliš njega u ime Njegovo!“ (Muslim, 2567)

Od Enesa ibn Malika, takodjer, se prenosi da je neki covjek bio kod Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi we selleme, pa je pored njih prošao neki covjek, našto ovaj rece: „Allahov poslanièe, ja zaista volim ovu osobu!“ tad ga Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi we selleme, upita: „A da li si ga o tome obavjestio?“ Rece: „Nisam.“ Rece mu: „Obavjesti ga!“ Rece: „Zatim ga je on sustigao, te mu rekao: „Ja te, zaista, volim Allaha radi!“ Ovaj mu odgovori: „Zavolio te onaj radi koga me voliš!“ (Ebu Davud, 5125; šejh Albani ga je ocjenio vjerodostojnim)

Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže:
“Čovjek je vjere svoga prijatelja, zato pazite sa kome se družite!“
(Tirmizi)

Prijatelj ti nije onaj kojeg je slušajnost stavila na put života, već je prijatelj onaj koga odabereš ti i vidiš u njemu da odgovara tvome odgoju, uvjetima, ponašanju, vjeri i pokornosti Allahu dž.š.

Zato Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže:
„Čovjek će biti uz onog koga voli.“(Buharija)

Kolika je to sreća da Allah dž.š. nekom od nas pošalje čovjeka koji će ga u Njegovo ime voljeti.
Omer ibn-l-Hattab r.a. bi govorio:

U predajama stoji:
„Poslije islama čovjeku nije dato veće dobro od dobrog brata muslimana, koji će ga, ako zaboravi – napomenuti, a ako ga podsjeti – potpomoći će ga.“

Slast bratstva(sestrinstva) u ime Allaha dž.š. možemo shvatiti samo kada čujemo hadis-kudisijj, u kojem Uzvišeni Gospodar kaže:

„Zaslužili su (obavezna je) Moju ljubav oni koji se vole u Moje ime.“
(Ahmed, Tirmizi)

Gospodaru moj, pomozi nam u iskrenosti bratstva i sestrinstva, učini naša srca mehkim i Tebi milim, Amin ! Amin ! Amin !

Nama je dovoljan Allah, divan li je On Zastitnik!
Ne Tuguj!
NAMA JE DOVOLJAN SAMO ALLAH, DIVAN LI JE ON ZASTITNIK

Samo se na Allaha oslanjamo.  Njemu se sve stvari vracaju.  Potpuno smo uvjereni u Njegovo obecanje, zadovoljni Njegovim odredjenjem.  O Njemu najljepse misli imamo, spas samo od Njega ocekujemo.  Covjekovo oslanjanje na Gospodara u svakoj situaciji, uvjerenost u dobar zavrsetak, jedna je od najljepsih osobina vjernika i jedan od najuzvisenijih plodova vjerovanja.  Sa ovim osjecajem vjernik je uvijek svjestan da ima Zastitnika, nekoga ko se brine o njemu, ko ga podupire, pomaze i bodri.
Kada je Ibrahim, 'alejhi-s-selam, bacen u vatru, kazao je: "Dovoljan mi je samo Allah, divan li je On zastitnik!" Zbog tog njegovog cina Allah je vatru ucinio hladnom i spasom.  Kada su se Poslanik Muhammed, 'alejhi-s-selatu ve selam, i njegovi ashabi suocili sa mnogobrojnijom, opremljenijom i jacom vojskom nevjernika, svi su povikali:
"'Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!'  I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo, i postigli su da Allah bude njima zadovoljan, a Allah je neizmjerno dobar." ( Alu Imran, 173, 174 ).
Sam covjek ne moze se nositi i boriti protiv dogadjaja, suprostavljati se i rastjerati tamu, jer je on slabo i nemocno stvorenje.   To se moze promijeniti jedino kad se osloni na svog Gospodara, uvjeren da je On njegov zastitnik i kada sve povjeri Allahu.  Znaj da tajna uspjeha ubogog i nemocnog roba na cija su se pleca svalile sve tegobe i nesrece lezi u kur'anskim rijecima: "Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju!" ( Alu Imran, 122. )
Onaj koji sebi dobro zeli neka se osloni na Silnog, Mocnog, Gospodara Koji sve posjeduje.  To ce ga izbaviti od nesrece i spasiti od ocaja.  Stoga, neka tvoja krilatica bude: "Dovoljan mi je samo Allah, divan li je On zastitnik."  Ako budes oskudan u imetku, ako zapadnes u dugove i snadju te svakojake nesrece, reci: "Dovoljan mi je samo Allah, divan li je On zastitnik."
Ako strahujes od neprijatelja, ako te nepravednik napadne i nesreca pokori, uzvikni: "Dovoljan mi je samo Allah, divan li je On zastitnik."
"A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao vodic i kao pomagac!" ( El-Furkan, 31. )

petak, 20. svibnja 2011.

poglavlje 4

Vjerovanje 
Islamsko vjerovanje (akaid) sadrži šest temeljnih vjerskih istina, koje vjernik prihvaća dragovoljno, u njih čvrsto vjeruje i ispovijeda ih na arapskom jeziku, na slijedeći način:
Bog - Allah 


Alahovo ime, kaligrafski ispisano
Prva i temeljna istina vjere glasi: Amentu-bilahi - Ja vjerujem u Alaha. Bez nje čovjek ne može biti musliman. Označava vjerovanje u jednoga Boga - Alaha , stvoritelja i nestvorena, svemogućeg i milosrdnog, koji je slao objave preko poslanika svim ljudima. Islam gaji strogi monoteizam, tako da je jedino Alah bog i jedino on ima božanska svojstva, dok pripisivanje tih svojstava bilo kome drugome (širk) predstavlja teški grijeh koji izravno izvodi iz vjere. Alah je stvoritelj i upravitelj svemira, oduvijek i zauvijek živi, nije rodio, niti je rođen, i nitko mu ravan nije. On sve zna, sve vidi i sve čuje. Alahov lik nikome nije poznat, ali će čast da vide njegovo lice i s njime razgovaraju imati samo oni vjernici najčvršćega vjerovaja, koji su zaslužili da budu na najvećoj, sedmoj razini Raja.
Meleki 
Druga temeljna istina glasi: Ve melai-ketihi - I vjerujem u Njegove anđele (meleke), bezgriješna duhovna bića stvorena od svjetlosti (nur) kako bi služila Alahu, pokoravala mu se i izvršavala njegove naredbe. Njihova je dužnost veličati boga i izvršavati zadatke koje im je on dao, a odnose se na održavanje svemira, navođenje ljudi na dobro i bilježenje njihovih djela, kažnjavanje nevjernika, nošenje Alahovog prijestolja i sl. Najpoznatiji meleki su:Džibril (Gabrijel), Mikail (Mihael), Azrail (Melek smrti) i Israfil (Rafael). Meleci su bezgriješni, ne jedu, ne piju, nisu muškog ni ženskog roda, stvoreni su od svjetla i žive od veličanja Alaha. Njihov broj poznat je samo Alahu. Ova ispovijest podrazumijeva i vjerovaje u ostale dvije skupine duhovnih bića, to su džini i njihovi zli pripadnici šejtani, koji su suprotnost od meleka, ljudima čine zlo i nagovaraju ih na grijehe i nevjerovanje, a njihov je vladar Iblis (Sotona).
Objave 


Prvih pet ajeta (stihova) Kura'na objavljenih Muhamedu
Treća temeljna istina glasi: Ve kutubihi - I vjerujem u Njegove Knjige (Objave), to je vjerovanje u sve četiri pisane objave, koje su objavljene poslanicima:
  • Tevrat (Tora), objavljena Musau, muslimani vjeruju da su njen sveti tekst Židovi previše izmijenili i prepravili kako bi njima odgovarao
  • Zebur (Psalmi Davidovi), objavljen Davudu, muslimani smatraju je i to govor Alahov, a ne djelo Davidovo, te da su i njega Židovi obezvrijedili, izmijenili i oskvrnuli pretvorivši ih u pjesme
  • Indžil (Evanđelje), objavljen Isau, muslimani smatraju da su apostoli Indžil izmijenili, prikazujući Isaa kao sina Božjega (učinili su širk), i time u potpunosti obezvrijedili ovu objavu, te odveli kršćane u zabludu
  • Kur'an, objavljen Muhamedu, najveća je Alahova objava, pečat svih prijašnjih objava, jedina neizmijenjena i neoskvrnuta objava, direktno i bez izmjene prenesen govor Alaha, temelj islamskog vjerovanja i zakona, uputa za život svakome muslimanu.
Pored velikih Alahovih objava, postoje i one male kojih ima mnogo, a to su: suhufi (svitci) - njih ima 100 (dakle ukupno postoje 104 Alahove pisane objave), i njih su primili vjerovjesnici Adem, Šit, Idriz, Nuh, Ibrahim, te risale(poslanice) i kelime (riječi), koje je Alah upućivao raznim narodima, preko njihovih vjerovjesnika.
Poslanici 
Četvrta temeljna istina glasi:Ve rusulihi - I vjerujem u Njegove poslanike, to je vjerovanje u poslanike, ljude za koje se zna da su poslani od Boga, kako bi na pravi put izveli narode koji su zalutali, uzoholili se, postali bogohulni ili činili nered na Zemlji. U Kur'anu ih je spomenuto dvadeset pet, a najpoznatiji su: Adem (Adam), Nuh (Noa), Ibrahim (Abraham), Musa (Mojsije), Isa (Isus) i Muhamed. Muhamed je naveo da je najviše poslanika poslano Židovima, te da su oni većinu njih prognali ili ubili, i da je Alah ljudskom rodu poslao 124 000 poslanika. Svakom poslaniku Alah je dao mudžize, natprirodne sposobnosti, ako bi dokazali nevjernicima da su doista Božji poslanici. Muslimani su dužni poštovati i vjerovati u poslaničku misiju svih u Kur'anu spomenutih poslanika, a Muhameda moraju slijediti, poštovati i prakticirati sve ono što je on za života radio (sunnet), te čvrsto vjerovati u sve ono što mu je od Boga objavljeno. Muslimani nakon imena svakog poslanika dodaju i uzrečicu alejhi-s-selam (skraćeno: a.s.), što znači: Neka je mir i spas Božji na njega.
Sudnji dan 
Peta temeljna istina vjere glasi:Ve li-jevmil-ahiri - I vjerujem u Sudnji dan, odnosno kraj svemira i početak vječnog života. Postoje dva aspekta Sudnjeg dana:
  • Kijametski dan (Jevmil-kijameh) - Dan uništenja (Apokalipsa), to je dan kada će cijeli svemir bit uništen, Israfilovim prvim puhanjem u rog, dan kada će sve živo pomrijeti. Prije potpune propasti, na Zemlji će se strašnim zemljotresom poravnati brda i doline, a od silne vrućine, Zemlja će postati bijela.
  • Sudnji dan (Jevmil-ahiri)- Dan polaganja računa pred Alahom, kada će svi ljudi, stojeći pred vagom Mizan, koja će biti postavljena ispred Božjeg prijestolja, odgovrati za učinjena djela, dobra ili loša, te će shodno tome biti raspoređivani u Džennet ili Džehennem. Taj će dan nastupiti Israfilovim drugim puhanjem u rog, kada će sve mrtvo oživjeti. Ljudi će odgovarati prema knjizi svojih djela, koju su sačinili meleci Kiramen-katibin. Alah je u Kur'anu obećao milost svima koji vjeruju, a Muhamed je svojim sljedbenicima obećao svoj šefat (zauzimanje kod Alaha za njih), ekskluzivno pravo koje imaju samo Muhamed i oni koji su poginuli na Alahovom putu (šehidi). Kršćanima i Židovima biti će ukazana milost,pa će im biti suđeno prema njihovim Knjigama, Tevratu, Zeburu i Indžilu, ali originalnim verzijama, ne onima koje su oni izmijenili. Oni koji su priznali poslaničku misiju Muhameda, mogu ući u Džennet, ili odslužiti kaznu u Džehennemu, pa onda ući u Džennet.
O ova dva događaja najsažetije i najzornije su opisana 99. surom Kur'ana, El-Zilzal - Zemljotres. Muhamed navodi da je između ova dva dana razmak 40, međutim ne i čega (dana, godina, stoljeća...) Muslimani moraju vjerovati u ove događaje i tražiti od Alaha svakodnevno milost, spas i oprost na Sudnjem danu, te se uzdati u Muhamedov šefat.
Predodređenje 
Šesta temeljna istina vjere glasi: Ve bil kaderi hajrihi ve šerihi minalahi teala - I vjerujem da sve što se događa biva Alahovom voljom i određenjem, dakle vjerovanje u predodređenje (kader). To znači da sve što se događa biva Alahovom voljom i određenjem, i nitko drugi nije u stanju to promijeniti. Nije, međutim, predodređeno da li će ljudi izabrati put dobra ili zla, to je u njihovim rukama, a Alah unaprijed zna njihov izbor, i nadahnjuje onoga koga hoće. Vjernici vjeru u ovu istinu posebno moraju iskazati kada ih zadesi neka poteškoa (bolest, smrt bližnjih, siromaštvo...) vjerujući da o tako mora biti, jer Bog tako hoće i najbolje zna razloge za sve što je predodredio. Sudbinu cijelog svemira Alah je predodredio prije nego ga je stvorio, te je naredio da se ona zapiše na Levhil Mahfuzu - Ploči Pomno Čuvanoj.

Allahov Rob  Isaa

DOSTA MI JE ALLAH MOJ DIVAN LI JE ON ZASTITNIK
Nama je dovoljan Allah, divan li je On Zastitnik!
Ne Tuguj!
NAMA JE DOVOLJAN SAMO ALLAH, DIVAN LI JE ON ZASTITNIK

Samo se na Allaha oslanjamo.  Njemu se sve stvari vracaju.  Potpuno smo uvjereni u Njegovo obecanje, zadovoljni Njegovim odredjenjem.  O Njemu najljepse misli imamo, spas samo od Njega ocekujemo.  Covjekovo oslanjanje na Gospodara u svakoj situaciji, uvjerenost u dobar zavrsetak, jedna je od najljepsih osobina vjernika i jedan od najuzvisenijih plodova vjerovanja.  Sa ovim osjecajem vjernik je uvijek svjestan da ima Zastitnika, nekoga ko se brine o njemu, ko ga podupire, pomaze i bodri.
Kada je Ibrahim, 'alejhi-s-selam, bacen u vatru, kazao je: "Dovoljan mi je samo Allah, divan li je On zastitnik!" Zbog tog njegovog cina Allah je vatru ucinio hladnom i spasom.  Kada su se Poslanik Muhammed, 'alejhi-s-selatu ve selam, i njegovi ashabi suocili sa mnogobrojnijom, opremljenijom i jacom vojskom nevjernika, svi su povikali:
"'Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!'  I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo, i postigli su da Allah bude njima zadovoljan, a Allah je neizmjerno dobar." ( Alu Imran, 173, 174 ).
Sam covjek ne moze se nositi i boriti protiv dogadjaja, suprostavljati se i rastjerati tamu, jer je on slabo i nemocno stvorenje.   To se moze promijeniti jedino kad se osloni na svog Gospodara, uvjeren da je On njegov zastitnik i kada sve povjeri Allahu.  Znaj da tajna uspjeha ubogog i nemocnog roba na cija su se pleca svalile sve tegobe i nesrece lezi u kur'anskim rijecima: "Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju!" ( Alu Imran, 122. )
Onaj koji sebi dobro zeli neka se osloni na Silnog, Mocnog, Gospodara Koji sve posjeduje.  To ce ga izbaviti od nesrece i spasiti od ocaja.  Stoga, neka tvoja krilatica bude: "Dovoljan mi je samo Allah, divan li je On zastitnik."  Ako budes oskudan u imetku, ako zapadnes u dugove i snadju te svakojake nesrece, reci: "Dovoljan mi je samo Allah, divan li je On zastitnik."
Ako strahujes od neprijatelja, ako te nepravednik napadne i nesreca pokori, uzvikni: "Dovoljan mi je samo Allah, divan li je On zastitnik."
"A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao vodic i kao pomagac!" ( El-Furkan, 31. )Nocni namaz je namaz onih koji se druže sa Kur'anom:

Uzvišeni Allah dž.š. kaže: "Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju." (Es-Sedžda, 16.) Poslije toga Uzvišeni nastavlja i kaže: "I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju." (Es-Sedžda, 17.)

Uzvišeni Allah dž.š. opisujući dobročinitelje kaže: "Noći su samo malo spavali, i u praskozorje oprost od grijeha molili."(Ez-Zarijat, 17.-18.)

Draga braćo i sestre noćni namaz ili kijamu-l-lejl zauzima izuzetno važno mjesto u liječenju Kur'anom. Svakom bratu ili sestri koji me posjete radi liječenja po nekoliko puta ponovim i naglasim potrebu noćnog namaza. To je nezaobilazna karika za one koji traže izlječenje, dakle osim učenja ruqje ustajanje u posljednjoj trećini noći i klanjanje dobrovoljnog noćnog namaza sa nijetom na ozdravljenje je najvrijednije što oboljeli može raditi kada ode od liječnika kući i kada sam sebi želi da pomogne i da ubrza izlječenje. Poznato je da sihir i džin čovjeku najviše naude tako što mu donose enormno velike količine nesreće, međutim draga braćo i sestre upravo je noćni namaz ono što odvraća nesreću i od nje štiti onoga koji ustaje na noćni namaz. Dakle sa stanoviša liječenja Kur'anom noćni namaz zauzima izuzetno važno mjesto. Dalje u tekstu ću govoriti o ovom namazu općenito ne povezujući ga sa liječenjem međutim večina onih koji će čitati vjerovatno traže sebi lijeka, zato sve ono što ću reči o ovom namazu neka čitatelj shvati kao izuzetno korisno za liječenje Kur'anom.

Poslanik s.a.v.s. kaže: "Poslije propisanih (tj. farz) namaza, najbolji namaz je noćni namaz:"

Od Abdullaha b. Mes'uda r.a., se prenosi da je rekao: "Klanjao sam sa Vjerovjesnikom s.a.v.s., noćni namaz pa je toliko dugo ostao na kijamu da sam pomišljao da učinim nešto što ne valja- da sjednem, a da Poslanika a.s. ostavim (samog na kijamu.)" Odavde je jasno da je Poslanik a.s. produljivao noćni namaz.

Poslanik a.s. je noćni namaz klanjao tako što bi učio najduže sure iz Kur'ana i kada god bi naišao na ajet u kojem se hvali Gospodar on bi hvalio Allaha dž.š., kada bi naišao na ajet u kojem se nešto moli on bi molio Allaha dž.š., kada bi naišao na ajet u kojem se traži zaštita on bi zatražio zaštitu od Allaha dž.š.

Draga braćo i sestre ovdje ću vas opet vratiti na liječenje Kur'anom pa shodno gore navedenoj praksi Allahovog Poslanika s.a.v.s. uputit ću vam par savjeta šta učiti u noćnom namazu u kojem se traži izlječenje od Allaha dž.š.Ukoliko ste već bili kod liječnika Kur'anom i Allahovom dž.š. voljom dobili indicije da je vaše stanje uzrokovano sihirom onda na noćnom namazu treba da učite sljedeće:

Poslije standardnog učenja (Subhaneke, euza, bismilla i Fatiha) učite ajete koji se odnose na sihir ponavljajući ih više puta i poslije svakog ponavljanja zamolite Allaha dž.š. za uništenje sihira i njegovog uticaja na vas, to su sljedeći ajeti:

Ve evhajnaa ilaa Muusaa en elqi 'asaake fe izaa hije telqafu maa je'fikuun. Fe veqa'a-l-haqqu ve betale maa kaanuu ja'meluun. Fe gulibuu hunaalike saagiriin. Ve ulqijes-seharetu saadžidiin. Qaaluu aamennaa bi rabbi-l-'aalemiin, rabbi Muusaa ve Haaruun. (El-'A'raf, 117.-122.)

Fe lemmaa džaa'es-seharetu qaale lehum Muusaa elqav maa entum mulquun. Fe lemmaa elqav qaale Muusaa maa dži'tum bihis-sihr, innellaahe sejubtiluh, innellaahe laa juslihu 'amele-l-mufsidiin. Ve juhiqqullaahu-l-haqqa bi kelimaatihii ve lev kerihe-l-mudžrimuun (Junus, 80.-82.)

Qaaluu jaa Muusaa immaa en tulqije ve immaa en nekuune evvele men elqaa. Qaale bel elquu fe izaa hibaaluhum ve 'isijjuhum juhajjelu ilejhi min sihrihim ennehaa tes'a. Fe evdžese fii nefsihii hiifeten Muusaa. Qulnaa laa tehaf inneke ente-l-'a'laa. Ve elqi maa fii jemiinike telqaf maa sane'uu, innemaa sane'uu kejdu saahir, ve laa juflihus-saahiru hajsu etaa. Fe ulqijes-seharetu sudždžeden qaaluu aamennaa bi rabbi Haaruune ve Muusaa. (Taha. 65.-70.)

Od Abdullaha b. Omera r.a., se prenosi da je rekao: "Jedan čovjek upitao je Allahova Poslanika s.a.v.s. kako se klanja noćni namaz, pa mu je rekao: ' Dva po dva (rekjata), a ako se bojiš da te ne zatekne sabah, onda klanjaj bar jedan (rekjat)'!"ALLAHOV ROB ISAA


DOVE IZ KUR’ANACijenjena braćo i sestre, poznato nam je da dova ima posebno mjesto u islamu, vjeri jedino priznatoj kod Allaha Uzvišenog. Učenjem dove insane se obraća direktno Allahu Uzvišenom – nema posrednika. To je direktna veza između Stvoritelja i stvorenja.

Dova je način da se čovjek približi Uzvišenom Allahu. Kaže Uzvišeni Allah u Kur’anu:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [٢:١٨٦]

U približno prevedenom značenju ajeta stoji: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu.“ (El-Bekara, 186)

Za dovu se vezuju određeni uvjeti i adabi koji ako se ispune, dova biva primljena, u ovom djelu spomenućemo neke.

ISKRENA NAMJERA Dovu treba učiti s nijetom ibadeta Uzvišenom, jer je dova ibadet, a ko se obrati Allahu radi neke potrebe, neće ostati praznih ruku.

ČESTO UČITI DOVU Uzvišeni kaže: „Gospodar vaš je rekao: 'Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju ~ ući će sigurno, u džehenem poniženi!'“ (Mumin, 60)           

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zaista je dova ibadet“, zatim je proučio prethodni ajet. Abdullah b. Omer, radijalahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, kazao: „Dova utiče na ono što se nije desilo, ali i na ono što se već desilo, zato, Allahovi robovi, često učite dovu.“ (Hakim)

Ovom prilikom čemo spomenuti 20 dova tj. Kur’anskih ajeta.

1.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [٢:١٢٧]

"Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!(El-Beqare,127)

2.

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖإِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [٢:١٢٨]

Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi odanim, i porod naš neka bude odan Tebi, i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i samilostan si! (El-Beqare,128)

3.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [٢:٢٠١]

"Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!" (El-Beqare,201)

4.

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [٢:٢٥٠]

"Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!" (El-Beqare,250)

5.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!(El-Beqare,286)

6.

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا

Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! (El-Beqare,286)

7.

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!(El-Beqare,286)

8.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ [٣:٨]

"Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje! (Alu-Imran,8)

9.

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ

“Gospodaru naš, Ti ćeš sakupiti sve ljude na Dan u koji nema nikakve sumnje." (Alu-Imran,9)

10.

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [٣:١٦]

“Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju!” (Alu-Imran,16)

11.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ [٣:٨]

"Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje! (Alu-Imran,38)

12.

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ [٣:٥٣]

Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike!" (Alu-Imran,53)

13.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [٣:١٤٧]

"Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!" (Alu-Imran,147)

14.

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [٣:١٩١]

"Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri! (Alu-Imran,191)

15.

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [٣:١٩٢]

Gospodaru naš, onoga koga Ti budeš u vatru ubacio Ti si već osramotio, a nevjernicima neće niko u pomoć priteći. (Alu-Imran,192)

16.

رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا

Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru: 'Vjerujte u Gospodara vašeg!' – i mi smo mu se odazvali. (Alu-Imran,193)

17.

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima. (Alu-Imran,193)

18.

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! (Alu-Imran,194)

19.

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ [٥:٨٣]

"Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas među one koji su posvjedočili. (El-Ma’ide,83)

20.

رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [٥:١١٤]

"O Allahu, Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude blagdan, i prvima od nas i onima kasnijim, i čudo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!"(El-Ma’ide,114)ALLAHOV ROB   ISAA

subota, 14. svibnja 2011.

sihir đini ( gajb ) poglavlje jedan ISMET ISAA JASAREVICG. DOBOSNICA B.B.75308 DOBOSNICA KOD LUKAVCA tel. 061 258 507


                                   Rukja za pregled samog sebe.


Ne preporučuje se slušanje rukje osim u prisustvu još neke osobe. Ako je osoba pogođena sihrom, može doći do gubljenja kontrole i svijesti, te je s te strane neophodno da je uz opsihrenu osobu još i neka druga osoba koja joj može pomoći u dolasku svijesti. Upustvo prije samog slusanja Rukje:
- Uzimanje abdesta (ili kupanje )

- Propisno serijatsko oblacenje (za zene u toku mjesecnice-hajza nije preporucljivo da slusaju audio Rukju)
-Ako osoba ima bilo kakav zapis na sebi prije slusanja obavezno ga skinuti ( obavezno ga spaliti "procitaj o zapisima ")
- Prisustvo nekog od familije dok se slusa Rukja (ako bi se pojavili sledeci simptomi prekinuti slusanje :
* Plac-vristanje,
* Jako trzanje tijela kocanje,udaranje samog sebe,
- Osoba legne u pravcu Kible i zatvori oci ,te zapocne sa slusanjem audio Rukje (po mogucnosti da koristi slusalice direktno na usi zbog koncentracije)
Audio rukja može poslužiti za provjeru da li osoba ima problema sa sihrom ili šejtanskim dodirom, a nakon testiranja služi kao dio terapije koju daje učač rukje.
Rukja je u stvari skup izabranih ajeta iz Kur'ana, koji najbrže izazivaju reakciju kod džinna a koji se nalazi u tijelu. Ti ajeti su svrstani u takozvanu UNIVERZALNU RUKJU.
S druge strane Allah u Kur'anu kaže: "Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima a povećava propast nevjernicima." (El-Isra, 82), pa iz ovoga dolazimo do zaključka da je Kur'an u cjelovitosti lijek, ali različiti ajeti djeluju različito u toku liječenja ovim putem.
Na te razlike utiče vrsta bolesti (da li je sihr, koji je sihr, da li je šejtanski dodir) s jedne strane, a s druge strane ovisi o bolesniku, koliko je uvjeren da je to lijek za njega i za koju se obalast džinn specijalizovao. To znači da ako je džinn stručnjak po pitanju sihra, onda na njega više djeluju ajeti za uništenje sihra i td.
Pošto nije uvijek lako doći do tih informacija, pribjegava se univerzalnoj rukji pri liječenju, a opet ovisno o iskustvu učača, on dodaje ajete do kojih je došao da brzo djeluju na džinna.
Tokom slušanja rukje, ovisno o tome koliko je poremećaja džinn napravio u tijelu i koliko se čovjek borio protiv njega, javljaju se rekacije različitog oblika i inteziteta:
- strujanje po tijelu,
- zaigravanje mišića,
- treperenje očiju,
- otežano disanje,
- trzanje nekog dijela tijela,
- plač,
- povraćanje i sl.
Kod slušanja rukje koja se nalazi na stranici u cilju utvrđivanja problema, treba je slušati ujutro i uveče, dva dana i pratiti rekacije tokom učenja.
Prvi razlog slušanja najmanje dva puta dnevno i dva dana, je u tome što nekada se čovjek prepadne i umisli sam sebi neke od simptoma koje sam naveo kao moguće rekacije tokom slušanja, a u stvari su posljedica umora i straha od neizvjesnosti.
Ukoliko se reakcije budu javljale pri svakom učenju i čak jačim intezitetom, onda definitivno problem postoji.
Bitno još za napomenuti je da se slušanje Kur'ana putem audio zapisa i slušanje uživo ne može porediti. S toga u određenim situacijama, ako čovjek smatra da zaista ima problem, a nisu se javile reakcije tokom audio rukje, predlažem da posjeti nekog učača sa iskustvom, te da mu on da dijagnozu.
                                    KAKO LIJECITI SEBE I UKUCANE


A ovo mozes da koristis de se lijecis i sebe i ukucane, samo sto ces 
za druga lica ne e'uzubillah, nego ces uciti u'izukebillah pa dalje isto...Ovaj namaz preporucuju oni koji lijece Kuranom: a na temelju 
hadisa koji govore o tome sta je potrebno uciti kada covjek 
boluje od dusevne bolesti (sihira): Prvo se uzme abdest; a zatim se 
zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE ALA SALATEN-NEFLI TALEBEN 
SIFA - ELLAHI, MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER. 
Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet: Nakon toga od Allaha 
se zatrazi izlijecenje od doticne bolesti. Poslije toga treba sijesti na 
sedzadu i prouciti: Fatihu, ajetel-kursiju, kul huvellahu ehad, kul euzu birabbi- l- felek i kul euzu birabbi-n-nas. 
Kada ucis ova dva zadnja tri sureta , pusi u ruke,pa njima potari 
cijelo tijelo, osim stidnog mijesta: Potiranje pocinje od glave i 
lica: Isti postupak treba ponoviti tri puta.Dalje, s nijetom 
trazenja pomoci od Allaha, uci se: 

EUZU BI KELIMATILLAHIT-TAMMETI, MIN KULLI SEJTANIN VE 
HAMETIN, VE MIN KULLI AJNIN LAMMETIN; VE MIN HEMEZATIS- 
SEJATIN, VE EN JAHDURUN. 


EUZU BI KELIMATILLAHIT-TAMMATI MIN SERI MA HALEK. 


BISMILLAHIL-LEZI LA JEDURRU ME A- SMIHI SEJUN FI-LERDI VE LA 
FISSEMA´Í VE HUVES-SEMI´Ú-L-´ALIM. 


Nakon sto se ovo prouci; stavi se desna saka na bolno mijesto i tri 
puta se prouci BISMILLAH, a potom, sedam puta prouci se ovo: 


E´UZU BI´IZZETILLAHI VE KUDRETIHI MIN SERRI MA EDZIDU VE UHAZIR. 


Ako osijetis povisenu temperaturu, reci: 


ALLAHU EKBER, BISMILLAHI-L-KEBIR, E´UZU BILLAHI-L-´AZIM MIN 
SERRI KULLI ´ AREKIN NE´AR, VE MIN SERRI HARRIN-NAR. 


A na vodu prouci ovaj Kuranski ajet i dovu: 


BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM, KULNA JA NARU KUNI BERDEN VE 
SELAMEN ´ALA IBRAHIM. 

ALLAHUMME RABBENA-NASI MUZHIBE-L-BE´SI, ISFI ENTES-SAFI LA 
SAFIJE ILLA ENTE SIFA´EN LA JUGADIRU SAKMEN. 


Ovo ucenje za bolest prenoseno je od Poslanika, a zabiljezio ga je 
Buhari, Ebu Davud i Tirmizi.
NA

ALLAHOV ROB  ISAA
Razlika između sihra, kerameta i mu'džize

El-Ma’zeri je rekao:
“Razlika između sihra, kerameta i mu'džize je u tome što se sihr zasniva na pripomaganju sihirbaza nekim riječima ili djelom u postizanju onoga što želi. Keramet to ne zahtijeva nego nastaje Allahovim davanjem, a zaslugom dobrog vjernika. Mu'džiza se razlikuje od kerameta u jednoj stvari, a to je izazov. Mu'džiza je poslata kao izazov nekome da dođe sa sličnom njoj (kao što su nevjernici tražili od Božijih poslanika događanje čuda) dok keramet to nema za cilj. 
“Fethul-Bari” 10/223.

Hafiz Ibnu Hadzer je rekao:
“Imamul-Haremejni prenosi usaglašeno mišljenje da se sihr može naći samo kod griješnika, dok to nije slučaj sa kerametom. “

Hafiz Ibnu Hadzer je također rekao:
“Neophodno je da se uzme u obzir faktor vjere onoga kod koga se primijeti nadnaravna pojava. Ako je predan šeriatu i čuva se zabranjenih stvari, onda je nadnaravna pojava koja se desi kod njega keramet. U protivnom je to sihr, jer on nastaje kao rezultat djelovanja njemu sličnih, kao što je šejtanska pomoć itd.”

Upozorenje:
Desi se da covjek nije sihirbaz niti išta zna o sihru. Nije privržen ni šeriatu ili je, čak, počinilac teških grijeha. Ali se i pored toga kod njega mogu zabilježiti nadnaravne pojave. Ponekada takva osoba pripada novotarima ili obožavaocima kabura. Najvjerovatnije se radi o šejtanovoj pomoći takvoj vrsti ljudi koja ima za cilj pridobijanje sljedbenika novom pravcu. Svijet ga slijepo slijedi i napušta Sunnet. Ovo je česta pojava, naročito ako se radi o osnivaču i vođi nekog sufijskog (derviškog) novotarskog tarikata.

METODE LIJECENJE I ZASTITTE OD UROKA
Postoji nekoliko nacina lijecenja uroka, spomenut cu slijedece:

Prvi nacin: Kupanje onoga ko je urekao

Ako je osoba koja je urekla poznata, onda se od nje trazi da se okupa te se tom vodom ureceni polije otpozada, i Allahovom, dzelle sanuhu, voljom ce ozdraviti.... See More

Od Ebu Umame ibnu Sehla ibnu Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ''Moj otac Sehl kupao se u Harri (jednoj dolini Medine). Skinuo je svoj ogrtac, dok je Amir ibnu Rebia gledao u njega. Sehl je bio jako bijele puti i lijepe koze. Amir je rekao: ''Do danas nisam vidio ovako lijepu kozu ni kod pokrivene djevice.'' Istog momenta Sehla je uhvatio zestok bol. Obavijestili su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o njegovom bolu: ''Ne moze podici glave - rekli su: ''Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih upita: ''Sumnjate li na koga?'' ''Na Amira ibnu Rebi'u'', odgovorise. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je pozvao i strogo mu se obratio: ''Radi cega to ubijate svoju bracu? Sto ga nisi blagoslovio? Operi se za njega.'' Na to je Amir oprao lice, ruke, laktove, koljena, noge i potrao se ispod kosulje. Tu vodu je stavio u posudu i njome polio Sehla otpozada. Istog momenta Sehl je ozdravio.''[22]

U pogledu toga sta se podrazumijeva pod rijecima ''ispod kosulje'' ucenjaci su se razisli: Neki su misljenja da je to dio tijela, neki da je spolni organ, neki bedro, jer je na njemu svezana kosulja.

Opis pranja

Ibnu Sihab Ez-Zuhri, radijallahu anhu, rekao je: ''Nasi ucenjaci opisuju pranje na ovaj nacin: Osobi koja je urekla se dadne posuda s vodom u koju on stavi ruku, uzme malo vode i ispere usta te to ispljune u posudu. Poslije toga opere lice u posudi. Zatim stavi lijevu ruku u posudu i iz nje sipa na desnu saku jedan puta. Zatim desnom rukom polije po lijevom laktu, onda lijevom rukom polije desnu nogu a desnom rukom polije lijevu nogu. Lijevom rukom ce politi desno koljeno a desnom lijevo. Svu ovu vodu uhvatiti u posudu, a zatim unutrasnji dio kosulje umociti u nju ali da se pri tome posuda ne spusta na zemlju. Ova voda se polije po glavi urecenog. To se ucini jednim potezom otpozada.''[23]

Propis pranja osobe koja je urekla

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ''Urok je istina i da je nesto preteklo Allahovu odredbu, pretekao bi je urok, pa ako se od nekog od vas zatrazi da se opere, neka to ucini.''[24]

2. Od Aise, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: ''Osobi koja je urekla naredivano je da se abdesti i da se tom vodom opere ureceni.''[25]

Iz ova dva hadisa, kao i drugih njima slicnih, se uzima dokaz za abdest ili pranje onoga ko je urekao radi urecenog.

Drugi nacin

Staviti ruku na glavu urecenog i reci:

''Bismillahi erkike, Allahu jesfike, min kulli dain ju'zike ve min kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu jesfike.''[26]

(U ime Allaha ti ucim rukju, Allah te izlijecio od svake bolesti koja te uznemirava, i od svake zavidljive duse i od uroka, Allah te izlijecio.) Ovo ponoviti tri, pet, sedam ili devet puta.

Treci nacin

Staviti ruku na glavu urecenog i reci:

''Bismillahi jubrike, min kulli dain jesfike, ve min serri hasidin iza hasede, ve min serri kulli zi ajnin.''[27]

Ponoviti pet ili sedam puta.

Cetvrti nacin

Staviti ruku na glavu urecenog i reci:

Allahumme rabben-nasi ezhibil be'se vesfi entes-Safi la sifae illa sifauke sifaen la jugadiru sekamen.

(Allahu moj, Gospodaru ljudi, otkloni nevolju i izlijeci, Ti si Lijecnik. Nema lijeka pored Tvoga, izlijeci lijekom poslije kojeg se bolest ne vraca). Ponoviti sedam puta.

Peti nacin

Staviti ruku na mjesto bola i prouciti slijedece sure: El-Ihlas, El-Felek i En-Nas po sedam puta.

Sesti nacin

Pripremiti posudu sa vodom, prouciti na nju El-Ihlas, El-Felek i En-Nas i reci: ''Allahumme raben-nasi, ezhebil be'se vesfi entes-Safi, la sifae illa sifauke sifaen la jugadiru sekamen.'' (Tri puta)

''Bismillahi erkike, Allahu jesfike, min kulli dain ju'zike ve min kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu jesfike.'' (Tri puta)

Nakon toga isprazniti posudu na glavu urecenog jednim potezom sazada, tako da voda dohvati citavo tijelo. Allahovom ce voljom ozdraviti.

Prakticni primjer lijecenja uroka

Prvi primjer: Dojence odbija majcino mlijeko

Bio sam u posjeti svojim rodacima. Spomenuli su mi da beba u njihovoj porodici vec nekoliko dana odbija da doji. Rekao sam im da mi donesu dijete. Proucio sam nad njim El-Ihlas, El-Felek, En-Nas i neke dove prenesene od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Dao sam da odnesu bebu majci. Odmah su se vratili i obradovali me vijescu da je beba, Allahovom voljom, pocela dojiti. Nema snage niti moci osim kod Uzvisenog Allaha.

Drugi primjer: Djecak zanijemio

Taj djecak isticao se medu svojim vrsnjacima jasnim govorom i bistrinom. Uvijek bi ga birali da govori na svecanostima. Jednog dana je umro djecak iz njegova mjesta i on je sa svojim rodacima otisao na dzenazu. Zahvalio je Allahu i izrekao Mu pohvalu, a onda je odrzao ljudima poucan i rjecit govor. Te iste noci zanijemio je. Otac mu se zabrinuo i odveo ga u bolnicu. Ljekari su ga pregledali, uradili mu testove, ali uzalud, nista nisu otkrili. Doveo ga je kod mene. Kad sam ga vidio, samo sto nisam zaplakao, jer sam ga poznavao kao vrijednog propagatora Islama u skoli. Suzdrzao sam se i upitao oca sta mu se desilo. On mi je sve ispricao. Zakljucio sam da je djecak urecen i proucio sam mu El-Ihlas, El-Felek i En-Nas, a na vodu rukju protiv uroka. Rekao sam ocu da mu daje da pije tu vodu i da ga kupa njome sedam dana, te da mi navrati nakon toga. Kada je proslo sedam dana, dosao mi je djecak zdrav i rjecit, kakav je i prije bio. Poducio sam ga dovama za zastitu od uroka koje ce uciti ujutro i uvece.

Neka je hvala Allahu. Nema snage niti moci osim kod Allaha.

Treci primjer: Neobican dogadaj

Ovaj slucaj desio se u nasoj kuci. On bi u skracenoj verziji ovako izgledao. Dosao mi je covjek sa staricom. Muskarac je usao kod mene u sobu da mi isprica sta mu se desilo sa majkom. Starica je usla kod moje supruge, nakon cega sam je pozvao da joj proucim rukju. Kad sam to uradio i oni otisli, vidio sam u kuci bezbroj bijelih crva. Zacudio sam se toj pojavi. Moja supruga ih je pocela sklanjati metlom, ali bi se crvi svaki put ponovo javljali u svakoj sobi. Pozvao sam zenu da istrazimo moguci uzrok te pojave. ''Sta ti je rekla starica?'' - upitao sam. ''Gledala je u svaki cosak kuce dugo i prodorno, ali nije nista rekla.'' Zakljucio sam da je urok, iako je nasa kuca skromno uredena, ali je moguce da starica zivi sa stocarima i da nije vidjela gradskih kuca. Uglavnom, pripremio sam vodu i na nju proucio rukju protiv uroka. Poprskao sam njome coskove kuce i crvi su ubrzo nestali a kuci se vratio stari izgled. Neka je hvala Allahu Jedinom Gospodaru.
 ALLAHOV ROB ISAA

Uvjeti za onoga koji liječi i onoga koji se liječi :

Onaj koji liječi Kur'anom ne koristi nikakva hemijska i farmaceutska sredstva, niti koristi druge medicinske instrumente. On uči Kur'an i hadis kako bi privukao Allahovu milost i Allahovu pomoć. Zato je logično da liječnik Kur'anom mora biti osoba koja zaslužuje Allahovu milost i pomoć. Uvjeti koje mora ispunjavati onaj koji liječi Kur'anom su:
-Da je ispravnog vjerovanja;
-Da je lijepog morala;
-Da je redovan u obavljanju vjerskih dužnosti;

-Da dobro čini roditeljima;
-Da čuva rodbinske veze;
-Da je gostoprimljiv;
-Da se lijepo donosi prema komšijama;
-Da dobro poznaje i radi svoj posao;
-Da se kloni harama u svom govoru i djelovanju;
-Da se kloni harama u jelu i piću, stanovanju i odjevanju;
-Da čuva svoje tijelo od harama;
-DA uz farzove, obavlja i sunnete;
-Da se druži sa odabranim ljudima;
-Da posjećuje džamije;
-Da je blag, strpljiv i zahvalan;
-Da Allaha stalno spominje;
-Da mnogo šuti i malo priča;
-Da malo jede, a mnogo posti;
-Da malo spava a mnogo noću klanja;
-Da pokazuje mudrost u svome govoru i da se ne oholi;
-Da je blag i popustljiv osim ako se radi o Allahovom zakonu;
-Da ne bude grub, osor i namrgođen;
-Da tečno i pravilno uči Kur'an.
Onaj ko liječi Kur'anom mora biti uvjeren da je lijek i milost u Kur'anu. Ovakvo čvrsto uvjerenje kod onoga koji liječi daje mu snagu u procesu liječenja i otklanja od njega razočarenje i klonulost.
Onaj koji se liječi mora se okititi sljedećim osobinama:
-Pribjegavanje Alalhu u svim situacijama i pridržavanje uputa u zikru koje dobije od liječnika. Lijepo mišljenje o Allahu, čvrsto i nepokolebljivo uvjerenje da će Uzvišeni Allah dati lijek, biti strpljiv u toku liječenja i ne požurivati sa riječima "kada će biti bolje i sl.", potpuno napustiti griješenje i pokajati se Allahu,
                                             

Lijecenje:

Ako vec dode do bolesti Vjerovjesnik, s.a.v.s, je preporucio lijecenje. U predaji Abdullaha b. Mes'uda, r.a, on kaže: Allah je, doista, za svaku bolest odredio i lijek, pa lijecite se! 
U drugoj predaji koju prenosi Usame b. Šerik, r.a, spominje se da je on bio kod Vjerovjesnika, s.a.v.s, kada su mu došli neki beduini i upitali ga: Allahov Poslanice, hocemo li se lijeciti?! Odgovorio je: Svakako, Allahovi robovi, lijecite se! Allah nije dao ni jednu bolest a da u isti momenat nije dao i lijek za nju, izuzev jedne! Upitali si: A koja je to bolest? Odgovorio je: El-Herem/starost! 
Ako analiziramo Poslanikovu, s.a.v.s, praksu ustanovicemo da je on koristio prirodne lijekove i ucenje Kur'ana ili drugih dova kako bi odagnao bolest od sebe i drugih.
a) prirodni lijekovi:

Za fizicke bolesti, uglavnom, je koristio i preporucivao prirodne lijekove. Posebno je isticao upotrebu meda u lijecenju bolesti, rekavši u predaji Abdullaha b. Mes'uda, r.a: Upotrebljavajte dva lijeka: med i Kur'an! Dr Muhammed Kemal Abdulaziz, profesor na sveucilištu Al-Azhar, napisao je kompletnu knjigu na ovu temu kojoj je ovaj hadis i njen naslov!
Ebu Se'id El-Hudri, r.a,prenosi slucaj jednog covjeka koji je došao Vjerovjesniku, s.a.v.s, da traži savjet za svoga brata koji se žalio na stomak i proljev kojeg je imao. Vjerovjesnik, s.a.v.s, mu je preporucio da mu se dadne meda. To je covjek primjenio, proljeva je nestalo i brat mu je ozdravio!

Brojni su prirodni lijekovi koje je Poslanik islama, Muhammed, s.a.v.s, preporucivao svojim sljedbenicima za lijecenje fizickih bolesti i bolova. Navedimo samo neke:
Lijecenje glavobolje je, uz ostale nacine, preporucio lijeciti umotavanjem glave u knu! Za povišenu temperaturu je preporucivao vodu, a sok od gomoljike ili jelengljive je preporucivao kao lijek za oci, dok je upotrebu posebne medinske hurme sa košticama preporucio upotrebljavati, i to sedam komada, osobama koje imaju problema sa srcem!
b) lijecenje ucenjem Kur'ana i dova:

Poslanik islama, s.a.v.s, koristio je ucenje Kur'ana i odredenih dova za bolesti koje nisu, uglavnom, nastale prirodnim putrem, kao što su na pr., sihiri,
ulazak džina u neku osobu, ludilo kao rezultat sihira ili ulaska džina u covjeka i
sl. Cak je i sam Poslanik, s.a.v.s, bio opsihiran od strane Židova, kako prenosi njegova casna supruga, Aiša, r.a, pa je, kao lijek, Allah spustio dva poglavlja El-Felek i En-Nas, te je tako Vjerovjesnik, s.a.v.s, bio izlijecen!

Nakon toga, Poslanik, s.a.v.s, je preporucivao ova dva poglavlja kao preventivu, ali i kao djelotvorne lijekove u borbi protiv sihira, džina, uroka i sl.
Medutim, Allahov Poslanik, s.a.v.s, je preporucivao ucenje Kur'ana i odredenih dova i za same fizicke bolesti, kao što nalazimo u predaji Ebu Se'ida El-Hudrija, r.a, u kojoj se poglavlje El-Fatiha ucilo osobi ujedenoj od škorpiona, koja je, Allahovom voljom, izlijecena, a to je Poslanik, s.a.v.s, odobrio!

Ako bi se ko tužio na neku bol u tijelu, on je preporucivao, kako prenosi Ebu-d-Derda', r.a, da mu se prouci konkretna dova i te boli bi nestalo!
Takode se prenosi od Osmana b. Ebi-l-Asa, r.a, koji se tužio na bol u svom tijelu kojega osjeca otkako je prešao na islam, pa mu je Vjerovjesnik, s.a.v.s, preporucio da stavi ruku na mjesto gdje osjeca bol, a onda da tri puta prouci: Bismillah! I sedam puta: E'uzu bi'izzetillahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhaziru!
Ako bi nekoga boljela rana ili imao cir koji mu je smetao, preporucio je, takode, da se prouci odredena dova!
Na kraju, može se samo konstatovati da slijedenjem Allahovog Poslanika, s.a.v.s, ne samo da se približavamo Plemenitom Allahu i njegovom Džennetu, nego i preventivno djelujemo i cuvamo svoje zdravlje, što i jeste preduvjet jednog normalnog i kvalitetnog pristupa islamu i ispunjavanju naredbi Onoga koji nam je to zdravlje i podario!

ALLAHOV ROB ISAA

                                                 Lijecenje Kur'anom


Neka je hvala Uzvišenom Allahu dž.š Stvoritelju svih svjetova,Gspodaru Sudnjeg dana,Tvorcu vidljivog i nevidljivog.
Neka je salavat i selam na Njegovog miljenika i posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda s.a.w.s njegovu časnu porodicu,njegove ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.
Amin.
Liječiti bolesti Kur'anom je praksa koja je neko vrijeme,bila napuštena i ostala nepoznata izuzev malom broju učenjaka,do te mjere da ljudi nisu znali ni za šta drugo do za sihirbaze proricitelje sudbine,a različiti šarlatani i preveranti su postali popularni.Potom je Allah dž.š., uputio određeni broj iskrenih da'ija koji su se pozabavili ovim stvarima.Oni su voljom Allahovom oživjeli ovu praksu liječeći Kur'anom bolesne i netražeći nagradu za svoj trud,jer nagrada slijedi od Uzvišenog Milostivog Allaha dž.š.

Ukratko o lijecenju Kur'anom
Lijecenje Kur'anom podrazumjeva ucenje odredenih Kur'anskih ajeta (ruqja) i Poslanikovih s.a.v.s. dova od strane lijecnika onome ko je obolio. Nacin i metodologija lijecenja Kur'anom definisana je STROGIM serijatskim pravilima od kojih ne smije biti odstupanja. Ovi serijatski zakoni temelje se na praksi Allahovog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i nacina na koji je on lijecio Kur'anom. U nasem narodu prisutna je ogromna zabluda kad je u pitanju ovakvo lijecenje. Zato, odmah na pocetku, naglasavam da lijecenje Kur'anom NIJE pisanje zapisa i hamajlija NITI JE proricanje buducnosti. Lijecenje Kur'anom nema nista sa ovim haram (zabranjenim) radnjama. Lijecenje Kur'anom je dakle samo i iskljucivo ucenje Kur'ana i dova u prisustvu oboljelog.

Kada je u pitanju bolest uzrokovana sihrom ili dzinnskim djelovanjem poznato je da medicina nema odgovor na ovakvo stanje. Ako odete lijecniku on ce uraditi sve nalaze i ustanovit ce da je vase tijelo medicinski potpuno zdravo. U takvoj situaciji nece biti u prilici da vam propise adekvatnu terapiju jer ne postoji dijagnoza. To je zato sto sihr i dzinn ne mogu biti dijagnosticirani nikakvom medicinskom pretragom. Tada se ihsan nade u teskoj situaciji da pati, osjeca da je bolestan a nalazi potpuno uredni i nema terapije. U takvoj situaciji duznost muslimana je da se obrati onome ko lijeci Kur'anom. Lijecenje Kur'anom je duhovno kao sto je i bolest od sihra ili dzinna duhovna. Tek tada vase stanje bolesti dolazi u situaciju da bude dijagnosticirano i ispravno lijeceno. Dakle, kao sto materijalna bolest (medicinska bolest) biva lijecena materijalnim (medicinskim) lijekovima isto tako duhovna bolest uzrokovana sihrom i dzinnima biva lijecenja duhovnim lijekovima odnosno Kur'an-i Kerimom. Ovo je jasno svakoj dusi koja zeli logicno razmisliti.ZASTITA OD SIHIRA, UROKA I DZINA Allahov Poslanik s.a.v.s. je trazio utociste kod Allaha od dzina i pogleda insana (uroka) na razne nacine, sve dok nisu objavljene sure Felek i Nas. Kada su one objavljene ucio je njih, ostavivsi sve drugo. (Tirmizi- hasen)


Dova za otklanjanje straha, nesanice, nemira, tuge i potištenosti :
Allâhumme rabbe-s-semâvâti-s-seb‘i ve mâ ezallet ve rabbe-l-erdîne ve mâ ekallet ve rabbe-š-šejâtine ve mâ edallet kun lî džâren min šerri halkike kullihim džemî ‘â. En jefruta ‘alejje ehadun minhum ev en jebgâ ‘alejje ‘azze džâruke ve dželle senâuke ve lâ ilâhe gajruk.
O TAJNAMA LIJECENJA BILJKAMA I ZIVOTINJAMA I O OSOBINAMA METALA
Hvala Allahu dz.s. koji je dao covjeku na raspolaganje svoje blagodati i neka je spas i mir na Allahovog Poslanika s.a.v.s.,njegovu porodicu i njegove ashabe.

JA  KUUT- ovaj kamen je koristan ako se nosi na srebrnom prstenu,jer stiti  od  zaraznih bolesti i reume.

AMBER-njegov miris,ili pice od njega,je protiv  zagadjene sredine i zraka.

KATRAN- njegov miris je koristan protiv zagadjenog zraka.

CRVENI LUK- koristan je protiv toksicnih dejstava u organizmu i protiv niskog pritiska.

SOK OD ZELENOG GROZDJA- koristan je protiv stotinu vrsta bolesti u covjeku.

NAR I KRUSKA- korisni su jer,ako se neka bolest prosiri  po nekoj zemlji,treba piti tursiju od krusaka.

LECA,TIKVA I KAJSIJA-zastita su od raka,tumora,kuge,lepre...

SIROVA SLJIVA-jesti je,jer oslobadja od vjetrova.

POLNI ORGAN DEVCA- osusiti,isitniti i pomijesati sa medom i uzimati po jednu supenu kasiku.To je za covjeka koji ima oboljelu prostatu i mokracnu besiku.InshaAllah,izlijecit ce se potpuno.Isto tako,ovo je lijek  za dijete koje mokri u postelju i za oboljelu jetru.

TESTIS TELETA- samljeti i staviti u neki vocni sok,te ga piti.To je lijek za muskarca koji je impotentan i za zenu koja je hladna i nema afrodizijaka.

FRISKO  MLIJEKO- crne krave je lijek za vid,  jaca ga ,prociscava bronhije i cjelokupna pluca.

GNOJIVO KRAVE- je lijek za vanjske cireve.

ROG  JARCA- se zakopa pod drvo koje nije plodno,pa ce inshaAllah radjati.

LOJ  OVCE-ako se jede u malim kolicinama lijek je za zivce.

KOZIJE MLIJEKO-neprokuhano,po jedan frtalj litra piti tri puta dnevno, za bronhitis i truhle bubrege.

KONJSKO MESO-ako se jede cini covjeka bezosjecajnim.

MLIJEKO MAGARICE- je lijek za badlje u ocima,ukapa se u oko ili u oci.

SUHO  GROZDJE- je lijek za kasalj.Uzimati ga sa suhom korom jecmenog hljeba: sve se stavi u vrucu vodu da prokuha i kad se ohladi,doda se pcelinjeg meda,tri dana uzastopno uzimati po dva puta ujutro i navece,i nece vise zakasljati,uz Allahovu dz.s.volju...

DNEVNO MLIJEKO- je lijek za bolove u ledjima.

ZEC-ako se zecijim mesom kuha riza pa to NEROTKINJA jede poslije hajza,bit ce,Allahovom dz.s. voljom rotkinja.A krzno od zeca je lijek za hemoroide...

SLON- ako se uzme malo kljove pa se samelje i popije sa jednim findzanom vode,ozdravit ce onaj od bolesti EL- DZUZAM  a ako uzme NEROTKINJA  rodit ce inshaAllah...

JAZAVAC-njegovo vareno meso je lijek za sve plucne bolesti, ako se prsa mazu njegovim salom to je za bronhitis,ako se jede malo osusenog loja lijek je za astmu.
Lijeci sve vrste kostobolje,reume,limbaga...tako sto se bolno mjesto namaze salom i previje ketenovom krpom...


PREPELICA- ko pije nataste jaja,nece imati bronhitis i ako ga ima izlijecit ce se inshaAllah,kao za slabe bubrege i  anemiju...Nadam se da ce te se okoristiti  postovana braco i sestre ovim znanjem inshaAllah ili prenijeti nekome kome treba prirodno lijecenje....  KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA  HURME

                                                   HURMA KAO LIJEK          

Poslanik Muhammed, sallalahu alejhi we sellem, je hurmama kao hrani vjernika pridavao posebnu paznju, naročito za vrijeme mjeseca ramazana. Allah Svemogući palmu i hurmu spominje na mnogo mjesta u Kur'anu i obavještava nas da su hurme hrana stanovnika Dzenneta.More.
U čemu je onda tajna ove veoma hranljive voćke? Je li moguće koristiti hurme kao lijek za neke bolesti? Šta o hurmama kazu današnji naučnici? 
Hurme su jedna od najhranljivijih vrsta voća i ponekad ih zovu "hljeb pustinje", jer više od dvije trećine hurmine tezine čini prirodni šećer. U drevnim civilizacijama koje su postojale prije više od 5000 godina hurme su bile jako cijenjene, stari Egipćani su ih smatrali
simbolom plodnosti, dok su ih Grci i Rimljani koristili za ukrašavanje svojih proslava. Danas je uzgoj hurmi veoma rasprostranjen na Arabijskom poluostrvu, u Iranu, Egiptu, Iraku, Španiji, Italiji i SAD-u. Postoji više od 600 vrsta hurmi.
Sad ćemo razmotriti koristi koje ljudi imaju od hurmi tokom različitih faza svog zivota.
Hurme i period prije  radjanja
Hurme stimulišu maternicu trudnice regulisanjem i pospješivanjem kontrakcija što olakšava porod. Maternica je relativno veliki mišićni organ i za vrijeme poroda potrebna joj je odgovarajuća količina prirodnog šećera. Hurme su od velike vaznosti za trudnice neposredno pred porod, s obzirom da su laksativi - sredstvo za čišćenje - kako bi se pročistilo debelo crijevo i olakšao porod. Očigledno kur'ansko čudo je ajet u kojem Allah, subhanehu we te'ala, kaze Merjemi: Zatresi palmino stablo, posut će po tebi datule svjeze. (sura Merjem, 25. ajet)
Hrana i lijek za djecu
Hurme sadrze prirodni šećer koji se lahko apsorbuje i probavlja, pa je zato prikladan i siguran za dječiji stomak i crijeva. I sok od hurmi je koristan, naročito ako se izmiješa s mlijekom - to je veoma hranljiv i okrepljući napitak za djecu i odrasle. Kaša od hurmi i meda se korsti za liječenje proliva i dizenterije kod djece i u tom sličaju se uzima triput dnevno.
Ova kaša također ublazava bolove desni za vrijeme nicanja zubi i olakšava taj proces.
Preporučuje se kupovina kvalitetnih vrsta hurmi koje se dobro operu prije upotrebe, naročito ako se koriste kao hrana ili lijek za djecu. Ovdje ćemo spomenuti Poslanikov, sallalahu alejhi we sellem, običaj da usta novorođenčeta protrlja dobro usitnjenom hurmom i nahrani ga njome. Nauka je dokazala da davanje novorođenom djetetu malo šećera otopljenog u vodi ima dobar učinak i da pospješuje djetetovu otpornost na bolesti.
A kako znamo da je šećer iz hurmi vrsta šećera koja se najlakše otapa i probavlja, onda je on prikladan za novorođenčad, s tim da hurme treba da budu isitnjene ili namočene u vodi prije davanja djetetu kako bi ih ono lakše pojelo. Ovo je dokaz da je Poslanik Muhammed, sallalahu alejhi we sellem, bio ispred današnjih doktora kad je u pitanju ovaj način ishrane. I to ne treba da nas čudi, jer on je Boziji Poslanik.
Lijecenje  tvrde  stolice
Hurme se mogu koristiti za liječenje crijevnih smetnji, pospješuju crijevne funkcije i pomazu razvoj korisnih bakterija u crijevima. Hurme su veoma korisne i u liječenju tvrde stolice jer materje koje se nalaze u hurmama stimulišu lijena crijeva. trebalo bi ih preko noći pokiseliti u vodu i ujutro ih izvaditi nakon što se od njih napravio fini sirup, kako bi imale laksativno djejstvo.
Lijek za seksualne smetnje
Sirup od hurmi se moze koristiit za liječenje slabog srca. Moze se koristiti i za liječenje seksualne slabosti. Kad se pomiješaju s medom i mlijekom od hurmi se napravi tonik koji je koristi za liječenje seksualnih smetnji kod oba spola i taj sirup jača tijelo i povećava nivo energije. Sirup je od koristi i starijim osobama. Poboljšava izdrzljivost i čisti tijelo od otrova koji se u ćelijama nakupljaju s vremenom.
Idealna hrana za postace
Zanimljivo je da doktori zapadnjaci savjetuju pacijentima koje liječe postom da post prekidaju prirodnim šećerom iz voća i vodom. I pošto znamo da hurme sadrze veliki procenat šećera koji se lahko apsorbuje onda nam je jasno da su hurme i voda najbolja hrana za postače.
Ovdje ćemo spomenuti i hadis poslanika Muhammeda, sallalahu alejhi we sellem: "Kad bilo ko od vas hoće da prekine post, neka pojede hurmu jer u hurmi je bereket, a ako ne nađe hurmu nek se napije vode jer voda čisti." (hadis prenosi Ebu Davud)
Iz ovog vidimo da nas je Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, uputio na principe efektivnog posta konzumiranjem hurmi i vode i to mnogo stoljeća prije zapadnjaka.
Poslanikova, sallalahu alejhi we sellem, mudrost u savjetovanju da se hurme jedu za doručak sastoji se u tome da one utaljuju glad i tako smanjuju potrebu za unosom druge hrane, pa je i post stoga efektivniji i korisniji. I ako imamo na umu da je post najbolji način da se otklonu štetne materije iz tijela, onda je konzumiranje hurmi prilikom prekidanja posta učinkovito kad je u pitanju slabost i umor koje nastaju usljed nakupljanja štetnih tvari i teških metala u ćelijama organizma.
Lijecenje  gojaznosti
Hurme sadrze veliki broj različitih hranljivih tvari i stoga su veoma sita hrana. A pošto znamo da je uzrok gojaznosti nemogućnost da se savlada osjećaj gladi i apetit za hranom što čovjeka navodi da uzima velike količine masnoća i šećera. onda liječenje uzimanjem nekoliko hurmi kad se osjeti glad pomaze u tom slučaju. Hurme će organizmu dati potrebni šećer i stimulisati rad crijeva što će smanjiti osjećaj gladi i eventualno smanjiti potrebu za unosom hrane. Čudo koje nalazimo u hadisu: "U domaćinstvu u kojem ima hurmi, nema gladi." (prenosi Muslim)
Iz ovog zaključujemo da se hurme mogu koristiti u liječenju gojaznosti.
Lijek  protiv upala
Hurme su dobre za liječenje jetre i čišćenje od otrovnih tvari; prekidanje posta hurmama je jedan od najboljih prirodnih lijekova za odrzavanje zdravlja i čišćenje jetre od štetnih tvari. I uzimanje soka od hurmi pomaze u liječenju grlobolje, različitih vrsta groznice i prehlade.
Lijek  protiv  alkohola
Hurme su odličan lijek protiv opijanja alkoholom. U tom slučaju dobro pomaze pijenje vode u kojoj su se kiselile svjeze hurme. Ovdje ćemo spomenuti jedan Poslanikov, sallalahu alejhi we sellem, hadis u kojem se govori o hurmama kao o lijeku protiv opijenosti. Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, kaze: "Ko ujutro pojede 7 osušenih hurmi, tog dana mu ne mogu naštetiti sihir i otrov." (prenosi Ebu Davud)
Ako podrobno ispitamo medicinsku stranu ovog hadisa shvatit ćemo čudo koje sadrzi:
1- Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, je spomenuo broj 7. Ovaj broj igra značajnu ulogu u svemiru, Kur'anu i Poslanikovoj, sallalahu alejhi we sellem, tradiciji. Dovoljno je spomenuti da je prvi broj koji se spominje u Kur'anu broj 7.
2- 7 hurmi otprilike je teško 70 grama što predstavlja dovoljnu količinu različitih minerala, soli i vitamina potrebnih organizmu.
3- Ova količina je dovolja da očisti organizam od akumuliranih otrova u ćelijama kao što su teški metali, npr. olovo. U današnje vrijeme akumulacija otrovnih tvari se povećala usljed raširenih zagađenja vode, zraka i hrane.
4- Hadis implicitno štetne tvari koje se unose u organizam označava kao otrov. Također se spominje da jedenje hurmi smanjuje opasnost koju te štetne tvari predstavljaju za organizam.
5- A što se tiče riječi sihir, samo Allah, subhanehu we te'ala, zna šta ona podrazumijeva.
6- U hadisu se ne kaze da otrov nema nikakvog utjecaja na onog ko pojede 7 hurmi. U stvari, činiti to namjerno (uzimati otrov) smatra se štetnim po zdravlje, a to je po islamu zabranjeno. Ovdje moramo shvatiti da ako pojedemo sedam hurmi svakog jutra to smanjuje štetni efekat otrova. Da bi se postigao što bolji učinak, jedenje sedam hurmi svakog jutra trebalo bi biti stalna navika kao što to od nas naš Poslanik a.s. trazi.
Iz hadisa nam je jasno da ova praksa pomaze i našem psihičkom zdravlju i da ono postaje stabilnije ukoliko se ovaj postupak primjenjuje, a Allah, subhanehu we te'ala, jedino zna istinu.
Hurma u brojevima
S obzirom na njihovu veliku medicinsku i hranljivu vrijednost, smatra se da su hurme najbolja hrana budućnosti. Hurme sadrze visoki procenat karbohidrata (škroba) do 88%, masnoća 2,5-5%, bjelančevina 2,3-5,6%, vitamina 6,4-11,5% i drugih vlakana. Meso hurme sadrzi 0,2-5% ulja, dok je udio ulja u sjemenki 7,7-9,7%. Tezina sjemenke iznosi 6,6-14,2% od ukupne tezine hurme.
Hurme sadrze vitamine A, B1 i B2, kao i florin koji sprečava propadanje zubi. Ostali minerali koji se nalaze u hurmama su: bor, kalcij, kobalt, bakar, zeljezo, magnezij, mangan, kalij, fosfor, natrij i cink. Osim toga, sjemenke sadrze aluminij, kadmij, hlorid, olovo i sumpor u različitim količinama. Selen, element za koji se vjeruje da sprečava nastajanje raka i koji ima vaznu imunološku funkciju, također se nalazi u hurmama.
Zbog svih prethodno spomenutih osobina moze se reći da su hurme idealna hrana budućnosti. U zadnjih 40 godina proizvodnja ovog voća se povećala triput, dok se svjetsko stanovništvo povećalo dvaput, a to govori da proizvodnja ovog idealnog voća brzo napreduje.
I konačno .
Dragi vjernici,(postovana braco i sestre ) ako se osjećate slabo, ne oklijevajte da uzmete 7 hurmi ujutro kao što je to Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, preporučio.
Sedam hurmi je teško oko 70 g i ako ih pojedete, vi ste zapravo pojeli 70 mg kalcija, što je veoma korisno za kosti, zglobove i zivce, 35 mg fosfora koji je koristan za mozak i 7 mg zeljeza što jača organizam općenito, a posebno srce. Hurme su također prikladne za smanjenje tjelesne tezine i sadrze samo 0.25 mg masnoće. Zato ako patite od gojaznosti, onda je to pravo jelo za vas. Ovo Poslanikovo jelo reguliše i stimulira crijeva sa 10 mg hranljivih vlakana koje sadrzi.
I jos nesto:  Poslanik  s.a.w.s. je rekao:Ko bude kusao(pojeo) 7-hurmi u jutro na taste( na gladno srce) tog dana mu ne mogu naskoditi nikakvi sihiri.
 Pa, zelite li reći "da" Poslanikovom, sallalahu alejhi we sellem, savjetu?!
                                                         CURUKOTRekao je Allahov Poslanik Muhammed s.a.v.s: Curukot u sebi sadrzi lijek za svaku bolest, osim za smrt.(Buhari)
                                                  Curukotovo Ulje.
Cisto prirodno ulje bez dodataka.Cistog i prijatnog okusa.Orginal fabricko pakovanje od 500ml ili 16 oz.
Moderna nauka je prije par godina pocela proucavati curukot (crni kim, crni kumin) i dosla je do zakljucka da curukot stvarno lijeci mnoge bolesti. Njemacki imunolog Dr. med. Peter Schleicher i egipatski doktor Dr. Dr. med. Mohamed Saleh su zajedno napisali knjigu o curukotu u kojoj objasnjavaju da curukot vecinu bolesti lijeci na taj nacin sto direktno djeluje na stabilizovanje imunoloskog sistema koji je u covjecijem organizmu zaduzen za odbranu od bolesti. Curukot u tolikoj mjeri stabilizuje imunoloski sistem da je taj onda u stanju da se odbrani ili izlijeci sam od mnogih bolesti. A djeluje jos i na druge nacine, ne samo preko imunoloskog sistema. 
Bolesti za koje je naucno dokazano da ih curukot lijeci su npr.: 
- akne 
- bolesti koze (npr. neurodermitis, ekcemi, cesa) 
- razne alergije 
- astma 
- bronhitis 
- visoki krvni pritisak 
- impotencija 
- prehlade i kasalj 
- hemoroidi 
- zuc 
- glavobolja 
- otezana koncentracija 
- kronicna pospanost (CFS=chronic fatigue syndrome) 
- pomaze kod diabetesa i upale zglobova 
- spriječcava razmnožavanje ć
celija raka (50 % usporavanje) 
- pospjesuje porast ćcelije koštane srži za 250 %.


Najlijecivija vrsta curukota je egipatski curukot i nosi latinski naziv ``Nigella sativa``. Moze se kupiti kao sjemen koji se kuha i pije kao caj. Isto se to sjemenje moze i samljeti na mlin za kahvu i koristiti kao zacin u hrani. Isto tako postoji i ulje od curukota koje se moze stavljati npr. u salatu, a moze se pored caja jos na kozu mazati kod koznih bolesti ili cak i na ranu, jer curukot ima dezinfekciono djejstvo. Curukot nema nikakve kontraindikacije/nuspojave osim lagahnog podrigivanja na pocetku terapije. Isto tako se moze koristiti sa svim lijekovima
Sto se tice lijecenja curukotom kod raka, naucnici su zakljucili da je lijecenje curukotom efektivnije od hemoterapije i savremenih lijekova i da kod lijecenja raka pomocu curukota nema kontraindikacija kao sto je to moguce kod hemoterapije, npr. opadanje kose. 
Kako ova dva doktora pisu, curukot pomaze cak i kod opustene koze, npr. nakon trudnoce. Pored toga sto se pije caj od curukota moze se jos i ulje od curukota mazati po opustenoj kozi ili dva puta sedmicno 5 ml curukotovog ulja staviti u vodu za kupanje i kiseliti se. 

U orijentalnim zemljama se curukot vec stotinama godina koristi kao lijek, npr. kod slijedecih bolesti: 

- alergije i upale 
- bolovi kod zenskog mjesecnog pranja 
- depresije 
- astma i bronhitis 
- neurodermitis -
- problemi probave 
- impotencija. 

Isto tako se nekada u Evropi koristio curukot kod vazduha u stomaku, kod bolesti zeludca i pluca, zutice i koristile su ga majke dojilje da bi imale vise mlijeka. Medjutim, kroz savremenu medicinu ovaj se lijek u Evropi zaboravio.
Lijek zaista za svaku bolest,na to nam Ukazuje nas Poslanik s.a.v.s. koji nije govorio po svom hiru.
Allah vam dao svako dobro i lijek za svaku bolest.